Energiasäästlik Jahutuskuivati SECOTEC alates 45 kuni 98 m³/min

SECOTEC TG Kompaktne, aga võimas

Uue TG-seeriaga laiendab KAESER oma energiasäästlikke jahutuskuivateid SECOTEC läbivoolu mahtudeni kuni 98 m³/min nii õhk- kui ka vesijahutusega mudelitena.

Kuna seadmed on valmistatud suurtööstuse tarbeks, on need kompaktsed, aga võimsad, ning tagavad stabiilsed rõhu kastepunktid ka kõige karmimates tingimustes – maksimaalse kindlusega ja minimaalsete kuludega kogu toote kasutusea vältel.
Võimas külmaaku-kontseptsioon ja standardvarustusse kuuluv andmevõrguga ühendatav juhtimissüsteem SIGMA CONTROL SMART tagavad materjali- ja energiasäästliku töö igas koormusfaasis. Õhkjahutusega mudelite uuenduslik väljatõmbe reguleerimine on töökindluse ja kulutõhususe osas teenäitajaks.

Teie eelised

 • Suurem töökindlus
  SECOTEC TG Jahutuskuivatite uudne väljatõmbe reguleerimine kombineerituna radiaalventilaatoriga tagab süsteemi optimaalse jahutuse. See ei hõlma üksnes võimalusi planeerimiseks ja paigalduseks, vaid annab olulise panuse ka suurte jahutuskuivatite tõhusaks ja materjali säästvaks tööks.
 • Tulevikukindel investeering
  Kliimasäästliku külmaainega R-513A pakub KAESER seni parimat lahendust tulevaseks varustuskindluseks. Sellega saab tõhusalt ennetada suuri remondikulusid või isegi võimalikke seisakuid.
 • Käituskulude langetamine veelgi
  Tänu võimsale külmaaku-kontseptsioonile SECOPACK LS-iga ja täiuslikult üksteisega kohandatud Multi-Kompressoritele on SECOPACK TG jahutuskuivatitel jõudlusega kuni 98 m³/min eriti energiasäästlik osakoormuse reguleerimine – äärmiselt kompaktsete seadmemõõtmete ja minimaalsete hoolduskulude juures.
Ideaalne täiendus: AQUAMAT õli- ja vee-eraldusseade
Kondensaadi käitlemissüsteem AQUAMAT

Meie nõuanne: töödelge kondensaati enne kanalisatsiooni suunamist nõuetekohaselt ja soodsalt AQUAMATi õli- ja vee-eraldusseadmega.

 

Täpsem teave toote kohta

Uuenduslik väljatõmbe reguleerimine radiaalse ventilaatoriga
SECOTEC-Jahutuskuivati uuenduseks on radiaalne ventilaator.

Säästlik ruumikasutus vähendab plaaneerimis- ja paigalduskulusid. Stabiilne rõhu kastepunkt ning materjali- ja energiasäästlik töö tänu optimaalsele seadme jahutusele.

Uuendus:

 • muutuva kiirusega (sag.muunduriga) radiaalventilaator juhib koormusest sõltuvalt jahutuskuivatis tekkiva jääksoojuse jahutusõhuvooluga välja.
 • Tänu piisavale jääkrõhule võimaldab radiaalventilaator tavalisi heitõhu kanaleid otse jahutuskuivatiga ühendada.
 • Radiaalventilaatori eriti energiatõhusad mõõtmed ilmnevad ka SECOTEC TG jahutuskuivati äärmiselt väikeses võimsustarbes.
 • Termiline lühis, mida põhjustab sooja heitõhu uuesti sisseimemine jahutusõhuna, välistatakse kindlalt.
 • Võrdlus senise õhutustehnikaga, mis kasutab väljatõmbešahte ja lisaventilaatoreid. Ruumiõhu asjatu väljatõmme jääb ära. See minimeerib heitõhuvoolu ja seega vajalikku kanali ristlõiget. Lisaventilaator muutub seega ülearuseks. 
 • Iseseisev väljatõmbe reguleerimine ja suur jääksurve teevad võimalikuks ühenduse kompressorite kogumiskanaliga.  
Tulevikukindel Külmaaine R-513A
R-513A

Tulevikukindla Külmaaine R-513A väikestes kogustes kasutamine tagab varustuskindluse korrashoiutöödeks kogu jahutuskuivati kasutuseaks.

Uuendus:

 • kogu maailmas reguleeritakse üha rangemalt kasvuhoonegaaside kasutamist. Äärmiselt kompaktsete soojusvahetite, nagu SECOPACK LS ja mikrokanali kondensaatorite kasutamine vähendab oluliselt külmaainetarvet.
 • Külmaaine R-513A kasvuhoonepotentsiaal on varasemates jahutuskuivatites kasutatud ainetega võrreldes oluliselt väiksem.
 • R-513A on samaväärne R-134a-ga. See pole ei toksiline ega süttiv.
Võimas külmaaku-kontseptsioon
Soojusvaheti süsteemi SECOPACK läbilõige
 1. Suruõhu sissevool
 2. Kondensaadi väljavool
 3. Külmaaine sissevool (külm)
 4. Külmaaine väljavool (soe)
 5. Soojuse edastamine
 6. Suruõhu väljavool

Materjali säästev tööreziim, stabiilne rõhu kastepunkt ja väga suur energiatõhusus igas koormusfaasis.

Optimeerimine

 • Seeria SECOTEC TG kombineerib varjatud soojuse salvestiga soojusvahetisüsteemi SECOPACK LS kuni kolme paralleelselt paigutatud külmaaine kompressoriga. Need on ühendatud koormusest sõltuvalt pöörlevalt. 
 • Sellest tulenev külmaaku koormuse vähendamine võimaldab seda veelgi kompaktsemalt teha.
 • Tänu võimsale külmaakule on võimalik külmavõimsust sujuvalt ja tõhusalt osakoormuse režiimiga kohandada.
 • Külmaaine kompressorite väiksem lülitussagedus tagab materjali säästva töö.
 • Standardvarustusse kuuluv juhtimissüsteem SIGMA CONTROL SMART teeb kindlaks tegeliku elektrivõimsustarbe.
Minimaalne hoolduskulu

Minimaalsed kulud hooldusele, kontrollimisele ja dokumentatsioonile.

Uuendus:

 • erinevalt tavalisetest aksiaalventilaatoritest on radiaalventilaator konstrueeritud kestma kogu süsteemi kasutusajaks.
 • SECOPACK LS-i kondensaadi eraldusseade töötab ilma filtrielementideta. Vahetada tuleb ainult standardvarustusse kuuluva kondensaadi äravoolu ECO-DRAIN hooldusplokki.  
 • Rohkem hooldusosi ei ole.
 • Külmaaine R-513A Väikesed kogused ja madal globaalse soojenemise potentsiaal moodustavad soodsa aluse riiklike käitajakohustuste täitmiseks. Nii jäävad SECOTEC TG jaoks täielikult ära lekete kontrollimised koos aeganõudva dokumenteerimise kohustusega Euroopa F-Gaaside määruse (EL 517/2014) järgi. Soovitatav on siiski lasta üks kord aastas vastavalt atesteeritud spetsialistidel kontrollida.
Parim kuivatustulemus säästlikul töörežiimil.
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Jahutuskuivatid SECOTEC saavutavad täiskoormusel tõhusalt stabiilse rõhu kastepunkti kuni +3 °C. Ka osalise koormuse režiimis on rõhu kastepunkt tänu madalale kõikumisvahemikule oluliselt stabiilsem kui tavaliste jahutuskuivatite puhul. 

Tavapärased lülitatava töörežiimiga ja ilma täiendava külmasalvestita jahutuskuivatid kasutavad oma soojusvaheti materjali jahutussalvestina. Seepärast tuli nende kuivatite külmakompressoreid ja ventilaatorite mootoreid sageli sisse ja välja lülitada, et hoida vajalikku jahutusvõimsust konstantsena. 

Seetõttu käivitub külmaring lülitussageduse ja kulumise vähendamiseks sageli uuesti alles palju kõrgemate rõhu kastepunktide juures. Tulemusena tekkivad rõhu kastepunktide kõikumised halvendavad kuivatustulemust. See on riskantne, sest korrosioon võib tekkida juba siis, kui suruõhu suhteline niiskus on enam kui 40 %, mitte alles siis, kui tekib kondensaat. 

Jahutuskuivatid SECOTEC töötavad seevastu tänu suurele jahutussalvesti mahutavusele eriti materjalisäästlikult. Kui salvesti on kord laetud, võivad külmakompressor ja ventilaatori mootorid jääda palju kauemaks ajaks välja lülitatuks, ilma et see kahjustaks rõhu kastepunkti stabiilsust.

Kompaktsed mõõtmed

Tõhus külmaaku reguleerimine jõudlusega kuni 98 m³/min ainult 1,7 m² suurusel pinnal. See võimaldab eriti paindlikke plaaneerimise võimalusi ja ruumi säästvat paigaldust.

Uuendus:

 • kompaktne külmaaku-kontseptsioon tagab SECOTEC TG väikesed mõõtmed.
 • Mõõtmed on ainult 1025 × 1620 × 2130 mm.
 • Tagakülge saab kasutada seinaküljena (kaugus seinast 200 mm).
Tehnilised andmed

Põhiversioon

MudelTG 450 TG 520 TG 650
Vooluhulk m³/min 45 52 65
Rõhukadu bar 0,14 0,19 0,12
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 1,55 1,85 2,02
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 3,28 3,89 4,83
Tööülerõhk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Mass kg 637 658 704
Mõõtmed
L × S × K mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
SuruõhuühendusDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼ G ¼ G ¼
Vooluvarustus400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KülmaaineR-513A R-513A R-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 2,71 2,74 4,04
Globaalse soojenemise potentsiaal631 631 631
Külmaaine mass kg 4,3 4,35 6,4

MudelTG 780 TG 980
Vooluhulk m³/min 78 98
Rõhukadu bar 0,17 0,25
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 2,48 3,61
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 5,88 9,82
Tööülerõhk bar 3 - 13 3 - 13
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 50 3 - 50
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60 3 - 60
Mass kg 700 763
Mõõtmed
L × S × K mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
SuruõhuühendusDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼ G ¼
Vooluvarustus400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KülmaaineR-513A R-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 3,79 4,98
Globaalse soojenemise potentsiaal631 631
Külmaaine mass kg 6 7,9