Juhtimissüsteem

Industrie 4.0 suruõhuvarustuse ja võtmetehnoloogia lülituskeskus

SIGMA CONTROL 2 (detsentraalne intelligents) ja SIGMA AIR MANAGER 4.0 (tsentraalne intelligents) tagavad suruõhusüsteemi kõikide komponentide tõhusa koostöö. Siin võite saavutada suurima energiasäästu. Sellise keerulise ülesande jaoks läheb tarvis intelligentsete arvutite võimeid. Nende ülesanded:

  • energiakulu pidev vähenemine kogu süsteemi tööea vältel (kõige tõhusama kasutuse simulatsioonil põhinev arvestus)
  • jaama üksikute komponentide juhtimine;
  • suruõhu ja suruõhu kulude haldus;
  • kommunikatsioon erinevate süsteemikomponentide vahel.


Ülevaade meie juhtseadmetestKompressori juhtsüsteem

Kompressori juhtsüsteem SIGMA CONTROL 2

Sisemise juhtseadmega SIGMA CONTROL 2 (detsentraalne Intelligents, edastab andmeid tsentraalsele Intelligentsele SIGMA AIR MANAGER 4.0) saab kompressori võimsust kohandada täpselt suruõhuvajaduse järgi.

  • saab koordineerida ja optimeerida koostööd suruõhu tootmise ja tarbimise vahel;
  • pakub erinevaid eelprogrammeeritud ja energiasäästlikke juhtimissüsteeme;
  • võimalik hallata suruõhuseadme tõhusust.

Otsetee
Kompressori juhtsüsteem

Keskjuhtimissüsteem

SIGMA AIR MANAGER 2 koondjuhtimine

Suruõhu haldussüsteem SIGMA AIR MANAGER 4.0 kontrollib ja juhib kõiki suruõhusüsteemi komponente maksimaalse kulusäästlikkuse seisukohalt.

  • rõhukvaliteedi tõstmine ja tootlikkuse automaatne kohandamine kõikuva tarbimise juures
  • pidev peenhäälestamine energeetilise optimumi saavutamiseks
  • Kaeseri spetsialistide tehtavad ennetavad korrashoiutööd hoiavad ära plaanivälised seisakud.

Otsetee
Keskjuhtimissüsteem