Külmregeneratsiooniga adsorptsioonkuivatid jõudlusega alates 0,20 kuni 1,13 m³/min

Jõuline ruumisäästja

Seeria DC kompaktsed adsorptsioonkuivatid on usaldusväärsed, madala töömüraga ja tõhusad. Tänu kvaliteetsetele ja suure varuga dimensioonitud komponentidele tagavad need jõulised ruumisäästjad madalad elutsükli kulud. 

Konfigureeritavad käitamisrežiimid loovad täiendava energiasäästu potentsiaali. Elastsed suruõhuühendused ja standardvarustusse kuuluv juhtsüsteemi SIGMA CONTROL SMART võrguliides võimaldavad lihtsat paigaldust ja suruõhuvõrguga sidumist.

 • Rõhu kastepunkt kuni –70 °C
 • Võrguvalmidusega juhtsüsteem SIGMA CONTROL SMART
 • KAESERI FILTER – valikuliselt koos eelfiltril oleva automaatse seadmega ECO-DRAIN või kondensvee manuaalse äravooluga

Teie eelised

 • Seadmestiku pika kasutuseaga ja usaldusväärne kujundus 
  Adsorptsioonkuivatite DC 2.0 – 11.3 pika kasutuseaga kujundusele on iseloomulikud vastupidavatena kavandatud alumiiniumist adsorptsioonitorud, hooldusvabad vahelduvsuunalised klapid ja kassetid rõhu suhtes stabiilse kuivgranulaadiga, mis on voolava vee suhtes püsiv. Kuivgranulaadi ja sellele järgneva torude võrgu optimaalseks kaitseks on väikesed adsorptsioonkuivatid varustatud tõhusate KAESERI FILTRITEGA.
 • Kõrge tõhusus – sügavad rõhu kastepunktid
  Optimaalsed voolamistingimused kannavad hoolt kuivgranulaadi maksimaalse regeneratsioonivõime eest minimaalse suruõhuvajaduse juures. Vajalikud rõhu kastepunktid (–40/–70 °C) saavutatakse püsitsüklis või kastepunkti juhtsüsteemi abil usaldusväärselt ja väikeste rõhukadude juures – isegi püsivalt kõrge koormuse juures. Kompressori sünkroonse juhtsüsteemiga või katkendliku käitamisega saab vajaduspõhiselt täiendavalt energiat säästa.
 • Kiire paigaldus ja lihtne ühendus võrgustikuga 
  Tõhusad KAESERI FILTRID on toimivuse lihtsa kontrolli ja kiire elemendivahetuse tarbeks välistena juurde ehitatud. Elastsed ühendused võimaldavad siinjuures juurdeehitamist varieeruvatesse ülemisel klapiplokil olevatesse asenditesse. Otsapandud esipaneel võimaldab probleemivaba juurdepääsu klappidele, mürasummutitele ja juhtsüsteemile ECO CONTROL SMART.
Ideaalne täiendus: AQUAMAT õli- ja vee-eraldusseade
Kondensaadi käitlemissüsteem AQUAMAT

Meie nõuanne: töödelge kondensaati enne kanalisatsiooni suunamist nõuetekohaselt ja soodsalt AQUAMATi õli- ja vee-eraldusseadmega.

Hoolduskulude minimeerimine

Adsorptsioonkuivatite DC kasutamine vähendab hoolduskulusid kuni 20% võrra.

Väiksemate õhuvajaduste puhul mängivad hoolduskulud sageli otsustavat rolli, selleks et madalaid elutsükli kulusid saavutada. Selles on üks seeria DC kompaktsete adsorptsioonkuivatite tugevustest. 

Oma tõhusa käitamisviisi kõrval säravad need eriti pikkade, 5 aasta pikkuste hooldusvälpadega klappide ja kuivgranulaadi puhul. See teeb need tugevad ja töökindlad ruumisäästjad eriti säästlikeks. 

Võrdluses turul tavapäraste kuivatitega saab säästa enam kui 20% kuludest hooldeosadele. Ka hooldustoimingute vähendatud hulk töödeks klappidega ja kuivgranulaadi vahetuseks kannab hoolt täiendava säästu eest.

 

Täpsem teave toote kohta

Kõrge tõhusus – madalad rõhu kastepunktid

Seeria DC adsorptsioonkuivatites kasutatav aktiveeritud alumiiniumoksiid on tippkvaliteediga. Tolmust puhastatud materjalile on iseloomulik selle kuulikeste ühtlane suurus ja see viiakse kassettidesse „rainfillingu“ abil.
Optimeeritud täitmine soodustab läbivoolu ja teeb ligipääsetavaks maksimaalse pealispinna. 

Sellel on korraga mitu eelist: regeneratsioon toimub võrreldes teiste kuivgranulaatidega väiksema energiakasutusega. Vee laadimine on suhteliselt vähene. Paagutamist ei ole ja selgesti kiirem tagasipöördumine esialgse rõhu kastepunkti juurde nõudlikumates käitamisolekutes.

Juhtsüsteem ECO CONTROL SMART
Tehke käitamisparameetrid ja teated seadme ECO CONTROL SMART abil reaalajas kättesaadavaks.

Juhtsüsteemi ECO CONTROL SMART abil saab seeria DC adsorptsioonkuivatid siduda seadmega SIGMA AIR MANAGER 4.0 ja võrguga SIGMA NETWORK. Käitamisparameetrid ja teated tehakse nii reaalajas kättesaadavateks.

Juhtsüsteemi ECO CONTROL SMART põhimenüüs kuvatakse rõhu kastepunkti sihtväärtus, kuivati käitamisviis, võrgupinge tunnid, aeg kuni järgmise hoolduseni ning tarkvara versioon. Teadete ajaloos saab registreerida 20 hoiatust ja riket koos ajatempliga. Sidumist võrgustiku ja ühikute süsteemi külge konfigureeritakse seadistusmenüü kaudu.
Lisaks Modbus TCP liidesele on juhtsüsteem ECO CONTROL SMART varustatud sisenditega kaugjuhtimise tarbeks ning kondensvee äravoolu ECO-DRAIN ja rõhu kastepunkti anduri sidumise tarbeks. Käitamisteate, hooldusteateid ja rikketeateid saab vastavalt potentsiaalivaba väljundi kaudu edasi suunata.

Tehnilised andmed