Energiasäästlik Jahutuskuivati SECOTEC kuni 8,25 m³/min.

Stabiilse rõhu kastepunktide sensatsioonilised säästueksperdid

Seeriate TA – TD (*)SECOTEC-Jahutuskuivatid kuivatavad suruõhku kuni rõhu kastepunktini +3 °C tänu äärmiselt tõhusale salvesti regulaatorile vastavalt vajadusele ja seega äärmiselt säästlikult. Suuremõõtmeline külmasalvesti hoolitseb materjali säästva töörežiimi ja stabiilse rõhu kastepunkti eest.

 • Äärmiselt suur säästupotentsiaal osakoormusel ja tööpauside ajal.
 • Eriti tugev ja hooldusvaba seadme disain
 • Õhkjahutusega mudelid ümbritseva keskkonna temperatuuridele kuni 43 °C.

Teie eelised

 • Energiasääst:
  Tänu energiasäästu reguleerimisele on osalise koormusega töörežiimis võimalik salvestada üleliigne jahutusvõimsus soojussalvestis ja rakendada seda kuivatamiseks ilma elektrienergiat kasutamata.
 • Püsivalt usaldusväärne
  SECOTEC-Jahutuskuivati kvaliteetne külmaringlus võimaldab turvalist kasutamist kuni ümbritseva keskkonna temperatuurini +43 °C. Suur kondensaadiseparaator ja elektrooniline kondensaadi eraldaja ECO-DRAIN hoolitsevad koormuse kõikides faasides usaldusväärse kondensaadi eemaldamise eest. Elektriühendus vastab standardile EN 60204-1.
 • Geniaalselt hooldussõbralik
  Komponentidele hõlpsa juurdepääsu võimaldamiseks optimeeritud seadme konstruktsioon langetab hooldustööde ja kontrollidega kaasnevaid kulusid.

* Käesolev jahutuskuivatite seeria sisaldab fluoritud külmainet R-513A.

Ideaalne täiendus: AQUAMAT õli- ja vee-eraldusseade
Kondensaadi käitlemissüsteem AQUAMAT

Meie nõuanne: töödelge kondensaati enne kanalisatsiooni suunamist nõuetekohaselt ja soodsalt AQUAMATi õli- ja vee-eraldusseadmega.

 

Täpsem teave toote kohta

SECOTEC – energiasääst kõikides olukordades

Jahutuskuivati koormus ei sõltu ainult kuivatatava suruõhu vooluhulgast (hall ala), vaid veelgi rohkem sellest, kui palju vett sisenev suruõhk sisaldab. See kogus suureneb koos temperatuuri tõusuga. Seega on kõrgetel ümbritseva keskkonna temperatuuridel (nagu nt suvel) jahutuskuivatite koormus väga suur (kollane kõver).

Koos talviste temperatuuridega (türkiissinine kõver) langeb ka jahutuskuivatite töökoormus. Jahutuskuivatid konstrueeritakse alati töös esinevate maksimaalsete koormuste jaoks, millele lisandub piisav reserv selleks, et saavutada kõikide nende kõikumiste vahel stabiilne rõhu kastepunkt.

Analoogselt vooluhulga ja temperatuurivahemiku ulatusele töötavad jahutuskuivatid pidevalt koormusvahemikus 0 ja 100%. Kuna SECOTEC-salvesti reguleerimissüsteem hoolitseb vajaduspõhise energiatarbe eest kogu koormusvahemiku ulatuses, siis on tulemuseks märkimisväärne kokkuhoid.

Elektrienergia kokkuhoiuefekt
Maksimaalne energia kokkuhoid tänu salvestamise reguleerimisele.
Maksimaalne energia kokkuhoid tänu salvestamise juhtimisele SECOTEC-jahutuskuivatitega.

Jahutuskuivatite koormus kõigub pidevalt vahemikus 0 ja 100 %. Erinevalt traditsioonilistest osakoormuse reguleerimissüsteemidest sobib SECOTEC-salvesti reguleerimissüsteem kõikide koormusfaaside elektritoite võimsuse vajadusega.

Nii säästavad SECOTEC-Jahutuskuivatid võrreldes kuumade gaaside möödavoolu regulaatoritega jahutuskuivatitega keskmisel koormusel 40–60% elektrikuludest.

Erinevalt traditsioonilistest meetoditest jääb SECOTEC kuivati külmasalvesti alati jahedaks. Nii toimub ka käivitusfaasis tõhus suruõhu kuivatamine. Salvesti kvaliteetne isolatsioon võimaldab ka seejuures tarbida minimaalselt energiat. Lisaks ei ole suruõhu kuivatamine SECOTEC-Jahutuskuivatitega mitte üksnes väga energiatõhus, vaid tänu suurele salvestusvõimele ka äärmiselt säästlik tööviis.

Parim kuivatustulemus säästlikul töörežiimil.
Parim kuivatustulemus säästlikul töörežiimil SECOTEC-jahutuskuivatitega.

SECOTEC Jahutuskuivatid saavutavad kõikides koormusfaasides väga tõhusalt stabiilsed rõhu kastepunktid. Kuivatatud suruõhk võib jahtuda kuni +3 °C (= saavutatav rõhu kastepunkt), ilma et õhuniiskus kondenseeruks. Suruõhuvõrk ja -tarbija on ka kõrgematel ümbritseva keskkonna temperatuuridel optimaalselt kaitstud.

Traditsioonilised lülitatava töörežiimiga ja ilma täiendava külmasalvestita jahutuskuivatid kasutavad oma soojusvaheti materjali jahutussalvestina. Seepärast tuli nende kuivatite külmkompressoreid ja ventilaatorite mootoreid sageli sisse ja välja lülitada, et hoida vajalikku jahutusvõimsust mingil määral konstantsena. Seetõttu käivitub külmaring lülitussageduse ja kulumise vähendamiseks sageli uuesti alles palju kõrgemate rõhu kastepunktide juures. Tulemusena tekkivad rõhu kastepunktide kõikumised halvendavad kuivatustulemust. See on riskantne, sest korrosioon võib tekkida juba siis, kui suruõhu suhteline niiskus on enam kui 40%, mitte alles siis, kui tekib kondensaat.

Seevastu töötavad SECOTEC Jahutuskuivatid tänu suurele jahutussalvesti mahutavusele eriti materjalisäästlikult. Kui salvesti on kord laetud, võivad külmakompressor ja ventilaatori mootorid jääda palju kauemaks ajaks välja lülitatuks, ilma et see kahjustaks rõhu kastepunkti stabiilsust.

Ülesehitus ja funktsioon
Jahutuskuivati SECOTEC ülesehitus ja funktsioon
 1. Õhk-Õhk-soojusvaheti
 2. Õhk-Külmaaine-soojusvaheti külmasalvestiga
 3. Kondensaadieraldajad
 4. Kondensaadieraldi (ECO-DRAIN)
 5. Külmaaine kompressor
 6. Kondensaator
 7. Kapillaarid
 1. Filterkuivati
 2. Kõrgrõhulüliti
 3. Madalrõhulüliti
 4. Ventilaatori survelüliti
 5. Rõhu kastepunkt
 6. Suruõhu sisse- ja väljavool
Tehnilised andmed