Rõhuhoidmise Süsteemid 4.0

Rõhuhoidmise Süsteemid – väikesed, kuid saavutavad palju

KAESERi väljatöötatud elektroonilised Rõhuhoidmise Süsteemid seeriast DHS 4.0 kaitsevad teie suruõhu töötlemise komponente ja tagavad lisaks ka usaldusväärse suruõhukvaliteedi. Isegi suruõhuvarustuse täielik väljalülitamine ei ole enam probleem. 

Langeva rõhu korral tõuseb torustikus voolukiirus tugevalt. See võib suruõhusüsteemi komponente liigselt koormata. Seeria DHS 4.0 KAESERi Rõhuhoidmise Süsteemi kasutamine tagab vajaliku miinimumrõhu ja seega kindla töö; eriti just seadme käivitamisel pärast seismist.

Iga Rõhuhoidesüsteem on patenditud pulsilaius-modulatsiooniga reguleerimissüsteemi tõttu kõige paremini ette valmistatud kõikideks pneumaatilisteks ekstreemjuhtudeks ja ühendab – KAESERile omaselt – äärmise töökindluse lihtsa kasutamisega.

 • ühenduste suurused G ½ kuni G 3 ja DN 40 kuni DN 400
 • ühe või mitme töötlemisharuga süsteemidele
 • täpne integreerimine tänu arvukatele liidestele ja konfiguratsioonivõimalustele

Teie eelised

 • Kaks töörežiimi:
  kindel suruõhuvarustus või kindel suruõhukvaliteet. Täiuslikult teie vajaduste järgi kohandatav.
 • Geniaalselt lihtne kasutuspõhimõte
  Lihtne konfiguratsioon 25 keeles, tööoleku ülikiire tuvastus, käsitsi avariilülitus hädaolukorras – kõik see säästab aega ja suurendab ohutust.
 • Ühendamine SIGMA AIR MANAGER 4.0-ga: 
  seeria DHS 4.0 Rõhuhoidmise Süsteemi saab SIGMA NETWORKi kaudu ühendada kõrgema tasandi juhtimissüsteemiga SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 

Täpsem teave toote kohta

Varustus

Kaks töörežiimi

 • 1 – Kindel suruõhuvarustus kuulkraani või äärikventiili avamine pulsilaiuse modulatsiooniga, et tagada suruõhuvarustuse tõhus ja nõuetekohane töö.
 • 2 – Kindel suruõhukvaliteet suurte suruõhuvõrkude jaoks: blokeerib lisaks nt kuivati või filtri tõrgete korral vastava torustiku haru (tehases reguleeritud)

Elektrooniline juhtüksus

 • Integreeritud elektrooniline rõhuandur
 • Rõhualaldi 0–16 bar
 • Kaugvaate LED
 • Mehaaniline näidik
 • Arvutusmoodul
 • Rõhu kontroll
 • Ekraan (25 kasutuskeellt)
 • Parooliga kaitsmine
 • Töörežiimide valiku lüliti
 • 90° pööratav juhtplokk
 • Lõppasendi seire
 • Tarkvaravärskendus micro SD-kaardiga
 • Volituseta juurdepääsu eest kaitstud klaviatuur ja töörežiimi valikulüliti
 • Multipinge: 100–240 V AC, 50/60 Hz või 24 V DC

Pöördajam

 • vedrujõuga pneumaatiline pöördajam
 • kuulkraani või äärikventiili liigutamine sisemise juhtrõhuga
 • kuulkraani või äärikventiili silikooni vabad määrded (standardne), valikuliselt silikooni vaba

Kasutamine

 • Parooli ja tööparameetrite, nt avanemisrõhu, hüstereesi, protsentuaalse avanemis-/sulgumisaja, sisestamine klaviatuurilt
 • Valikuliselt kõrgema tasandi juhtimissüsteemiga
 • Käsitsi võtmega avamine voolukatkestuse korral

Liidesed

 • potentsiaalivaba sisendid välise väljalülituse jaoks nt kuivati rikke korral
 • potentsiaalivabad väljundid üldalarmi, lahti, kinni ja rõhukontrolli signaali jaoks
 • kompressori juhtseadme või masinaüleste juhtsüsteemide võrgurõhu signaal 4–20 mA
 • kaugjuhtimise ühendus ette valmistatud
 • kommunikatsiooniliides Modbus TCP pistikühendusega M12

Kuulkraan või äärikventiil

Lõppasendi paigaldamise võimekus võimaldab suruõhuvõrku hõlpsalt ümber ehitada või täiendada ning kergendab torustiku joondamist ja kinnitamist; tänu sellele on paigaldamine lihtsam.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 on standardina SIGMA NETWORKi liidesega, et käsitsemine oleks veelgi mugavam.

Me hoolime teie kompressorjaamast
Kompressorjaama paigaldatud DHS 4.0.

Selleks, et suruõhusüsteemi oleks võimalik protsessikindlalt planeerida ja samal ajal tagada ökonoomne ja kindel töö, tuleb silmas pidada järgmist. Lisaks vajaminevale töörõhule ja protsessiõhu kvaliteedile, tuleb silmas pidada selliseid tegureid nagu torustik, jahutamine, ventilatsioon, ruumilised eripärad ja keskkonnaaspektid. Läbimõeldult kavandatud süsteem on hilisema tõrgeteta käituse nurgakivi. 

Tootmine, töötlemine ja salvestamine on suruõhu valmistamise olulised osad. Kui suruõhu töötlemise komponente läbitakse liiga suure kiirusega või kui mõnda haru ei suleta tõrke korral, siis protsessiõhk saastub. Lisaks tekib ebavajalik kulu, kui kompressorid töötavad ka nädalalõppudel, et lekkekadusid tasakaalustada.
KAESERi Rõhuhoidmise Süsteemiga jääb see probleem minevikku.

Kindel suruõhuvarustus koos suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga

Kaitseb teie komponente!

DHS-i kasutusvõimalused: kindel suruõhuvarustus koos suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga
 1. Kompressor
 2. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 3. Filtreerimine kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 4. Suruõhumahutid
 1. Elektrooniline Rõhuhoidesüsteem DHS 4.0
 2. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
 3. Suruõhuvõrk

Kui võrk on pärast puhkeaega rõhuvaba, puudub kompressori käivitamisel võrgurõhu takistus. Kuid suruõhusüsteemi suruõhuvalmistamise komponendid on konstrueeritud suruõhuvõrgus koormusrežiimil valitsevate voolu mahtude ja läbivoolukiiruste jaoks. Seepärast valitseb oht, et takistuse puudumisel läbib suruõhk filtreid ja kuivateid liiga suurel kiirusel. See võib filtrielemente kahjustada ja tõsta jahutuskuivati rõhu kastepunkti. Selle tagajärjel võib torustikku ja protsessiõhku sattuda mustus – nt õli, osakesed ja niiskus.

Kindel suruõhukvaliteet suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga

Tõrgeteta tootmine!

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorid
 2. Suruõhumahutid
 3. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 4. Filtreerimine kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 1. Elektrooniline Rõhuhoidesüsteem DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
 4. Suruõhuvõrk

Elektroonilised Rõhuhoidmise Süsteemid on end ka praktikas tõestanud. Eriti just mitme töötlemisharuga jaamades on need asendamatud. Need tagavad stabiilselt kõrge kvaliteediga suruõhu. Näiteks blokeerib Rõhuhoidmise Süsteem kuivati või filtrite tõrgete korral vastava haru. Lisaks kvaliteedi tagamisele kaitseb see tootmisel ka torustikku ja tarbijaid.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate sellest brošüürist: