Rõhuhoidesüsteemid


Tagab suruõhu kvaliteedi – puudub ülekoormus suruõhu valmistamisel

Süsteemi suruõhu valmistamise komponendid on konstrueeritud suruõhuvõrgus koormusrežiimil valitsevate läbivoolukiiruste jaoks. Kui võrk on pärast nõrka koormust või puhkeaega rõhuvaba, puudub kompressorite uuesti käivitamisel võrgurõhu takistus. Sellega valitseb oht, et suruõhk liigub filtritesse ja kuivatisse liiga suure kiirusega. Rõhuhoidesüsteemid seeriast DHS takistavad seda kindlalt.

Iga DHS-rõhuhoidesüsteem on patenditud pulsilaius-modulatsiooniga reguleerimissüsteemi tõttu kõige paremini ette valmistatud kõikideks pneumaatilisteks ekstreemjuhtudeks ja ühendab – Kaeserile omaselt – äärmise töökindluse lihtsa kasutamisega.

 • ühendussuurused G ½ kuni G 3 ja DN 40 kuni DN 400
 • ühe või mitme töötlemisharuga süsteemidele
 • täpselt sobiv paigaldus arvukate liideste, konfigureerimisvõimaluste ja lisavarustuse komplektide tõttu

Teie eelised

 • Kindlus lubamatute voolude suhtes
  Alaneva rõhu korral suureneb voolukiirus torustikus tugevalt, mis võib põhjustada suruõhusüsteemi kõikide komponentide ülekoormust. KAESERi DHS-tüüpi Rõhuhoidesüsteem tagab vajaliku minimaalse rõhu ja seega kindla töö, ka ja eelkõige süsteemi käivitamisel pärast seisakut.
 • Eriti säästev rõhutõus süsteemis
  Kaeseri välja töötatud pulsilaius-modulatsiooniga reguleerimissüsteemi abil rakendub süsteem väikeste sammudega avamise ja sulgemisega.
 • Geniaalselt lihtne kasutuspõhimõte
  Lihtne konfiguratsioon 25 keeles, tööoleku ülikiire tuvastus, käsitsi avariilülitus hädaolukorras – kõik see säästab aega ja suurendab ohutust.

Teie investeerimiseelis Kaeseri kasutusea juhtimine
Kasutusea kulud

Ka kõige paremad komponendid on ainult nii head, kui on nende liitmine terviksüsteemi. Kaeser pakub teile individuaalset nõustamist ja intelligentset tehnikat, mida saab universaalselt rakendada ja moodulitena paigaldada.

 

Täpsem teave toote kohta

Varustus

rõhuhoidmise süsteem

 • elektrooniliselt juhitav pulsilaiusmodulatsiooniga rõhuhoidmise süsteem
 • suruõhuvõrgu sammhaaval avamine ja sulgemine väldib suruõhu liiga suurt voolukiirust kuivatites ja filtrites
 • paigaldusvalmis terviksüsteem

Kaks töörežiimi

 • 1 – Kindel suruõhuga varustamine: kuulkraani/sulgeklapi pulsilaiusmodulatsiooniga avamine/sulgemine
 • 2 – Kindel suruõhukvaliteet suurte suruõhuvõrkude jaoks: blokeerib lisaks nt kuivati või filtri tõrgete korral vastava haru (tehases reguleeritud)

elektrooniline juhtüksus

Kaeseri rõhuhoidesüsteemi elektrooniline juhtplokk

 • integreeritud elektrooniline rõhuandur
 • rõhualaldi 0–16 bar
 • kaugvaate LED
 • mehaaniline näidik
 • arvutusmoodul
 • ekraan (25 keeles)
 • parooliga kaitsmine
 • töörežiimide valiku lüliti
 • 90° pööratav juhtplokk
 • lõppasendi seire
 • tarkvaravärskendus microSD-kaardiga
 • volituseta juurdepääsu eest kaitstud klaviatuur ja töörežiimi valikulüliti
 • Multipinge: 90–260 V AC, 47–63 Hz, 24 V DC

pöördajam

 • vedrujõuga pneumaatiline pöördajam
 • kuulkraani või sulgeklapi liigutamine sisemise juhtrõhuga
 • kuulkraani ja sulgeklapi silikoonivabad määrded

Kasutamine

Rõhuhoidesüsteemid DHS – voolukatkestuse korral käsitsi võtmega käitatavad

 • Parooli ja tööparameetrite, nt avanemisrõhu, hüstereesi, protsentuaalse avanemis-/sulgumisaja, sisestamine klaviatuurilt
 • Käsitsi avamine võtmega voolukatkestuse korral

Liidesed

 • potentsiaalivaba sisendid välise väljalülituse jaoks nt kuivati rikke korral
 • potentsiaalivabad väljundid üldise rikke, lahti, kinni ja rõhukontrolli jaoks
 • kompressori juhtseadme või masinaüleste juhtsüsteemide võrgurõhu signaal 4–20 mA
 • kaugjuhtimise ühendus ette valmistatud
 • suruõhuvõrgu ühendus Tecalan-toruga (kuni 16 bar tarnekomplektis)

Täienduskomplektid

 • ette nähtud olemasolevate Kaeseri rõhuhoidesüsteemide ümberehituseks
 • Komplekt koosneb juhtplokist ja paigaldusosadest

Kindel suruõhuvõrgu käivitusjärgne täitesüsteem
DHS-i kasutusvõimalused: kindel käivitusjärgne suruõhuvõrgu täitesüsteem
 1. Kompressor
 2. Suruõhumahuti kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 3. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 4. Filtreerimine kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 1. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
 2. Suruõhusignaal
 3. Elektrooniline rõhuhoidesüsteem DHS
 4. Suruõhuvõrk

Näiteks üksikseadmete korral, mida lülitatakse regulaarselt välja.

Kindel suruõhuvarustus koos suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga
DHS-i kasutusvõimalused: kindel suruõhuvarustus koos suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga
 1. Kompressorid
 2. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 3. Filtreerimine kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 4. Suruõhumahuti kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 1. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
 2. Suruõhusignaal
 3. Elektrooniline rõhuhoidesüsteem DHS
 4. Suruõhuvõrk
Kindel suruõhukvaliteet suruõhuvõrgu käivitusjärgse täitesüsteemiga
dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorid
 2. Tsüklonseparaator kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 3. Profibus DP
 4. Kuulkraan
 5. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 6. Filtreerimine kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 7. Signaalihäiring
 1. Elektrooniline rõhuhoidesüsteem
 2. Suruõhuvõrk
 3. Rõhusignaal
 4. Rõhu mõõtemuundur
 5. Suruõhumahuti
 6. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate sellest brošüürist: