Kondensaadi töötlemine AQUAMAT


Puhas heitvesi – väga lihtsalt

Kompressori kondensaat sisaldab tavaliselt alati õlijääke. Sellepärast on vee kaitseks enamasti kehtestatud ametkondlikud eeskirjad, mis kohustavad kinni pidama maksimaalsest õlisisaldusest, enne kui kondensaadi tohib juhtida heitveena kanalisatsiooni.

AQUAMATi õli- ja vee-eraldajad eraldavad pihustunud õli – Saksa Ehitustehnika Instituudi (Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)) poolt on väljastatud tüübikinnitus. Need aitavad Teil kondensaati nõuetekohaselt töödelda – otse tekkekohal ja ilma energiakuluta.

Paigaldusele esitatavate erinõuete korral pakume elektroonilist tasemeindikaatorit, testitud õlikogumisvanne, samuti küttesüsteemi kaitseks külmumise eest. Saadaval on spetsiaalsed kondensaadijagajad, et paralleelselt saaks kasutada mitut ühtlase kondensaadi töötlemise koormusega separaatorit. 

Teie eelised

 • Jäätmekäitluskulude sääst 90%
  Kondensaadi kokkukogumine ja töötlemine spetsialistide poolt on kulukas. AQUAMATiga jääb jäätmekäitlussüsteemi suunamiseks üle ainult väike jääkkogus kahjulikke aineid – te säästate umbes 90% tavalistest jäätmekäitluskuludest.
 • Filtri pikk tööiga
  Kõik CF-mudelid kasutavad tõhusat eriti suure vastuvõtuvõimega kunstkiust filtrit (mitte aktiivsöega). Allates mudelist CF9 on filtrite ette lisaks lülitatud tasakaalustusseade, mille abil juhitakse pinnale kerkiv õli ülevoolu kaudu välisesse kogumismahutisse. See vähendab filtri koormust ja pikendab lisaks hooldusintervalli.
 • Lihtne käsitseda
  Kontrollige puhastatud heitvee kvaliteeti lihtsalt visuaalselt referentshägususe proovi abil. Peafiltri padruniga mudel on eriti kasutajasõbralik. Selle saab käepidemetest välja tõmmata ja nõrutamiseks fikseerida – puhtalt ja hõlpsalt.

Süsteemi ökonoomsuse ülevaade

AQUAMAT-i tasuvusaeg on väga lühike, sest seade säästab umbes 90% tavapärastest kondensaadi töötlemise kuludest, ning annab ka omapoolse väärtusliku panuse kogu teie seadme pikaajalisse kulubilanssi – aspekt, mis mängib KAESERI puhul keskset rolli.

 

Täpsem teave toote kohta

ülesehitus
Kondensaadi käitlemissüsteem AQUAMAT – ülesehitus
 1. rõhueemalduskamber
 2. eraldusanum eeleraldamiseks
 3. väljavõetav koguja
 4. õlikogumisanum
 5. eelfiltrid
 6. peafiltri padrun
 7. vee äravool
 8. referentshägustustesti äravool
Suruõhujaamaga ühendamine
Kondensaadi käitlemissüsteem AQUAMAT
 1. Kompressor
 2. Suruõhumahuti kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 3. Jahutuskuivati kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 4. Suruõhufilter kondensaadieraldajaga ECO-DRAIN
 1. Kondensaadi käitlemise seade AQUAMAT
 2. Elektrooniline rõhuhoidesüsteem DHS
 3. Suruõhuvõrk
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate sellest brošüürist: