Kruvipuhurid kuni 250 kW

Nupuvajutuse peale tõhusad

Kruvipuhurite puhul, mis on varustatud SIGMA profiiliga rootoritega ettevõttelt KAESER, pole tõhusus mitte üksnes lubadus. Kui käivitusvalmis isehäälestuvad (plug and play) komplektsed lahendused võimaldavad kergesti hooldatavad seadmestikud ülimat ökonoomsust nupuvajutuse peale. Lisaks sellel on kruvipuhurid eriti ruumisäästvalt kavandatud, probleemideta kaug- ja isejuhitavad ning Tööstus 4.0 kohaselt ühilduvad.
Vähene energiatarbimine ja KAESERi kruvitehnoloogia vastupidavuse võime tasub ennast kohaliku omavalitsuse ja tööstuslikul reovee puhastamisel, floteerimisel ja keevkihistamisel ning kääritamisel ära.

Võimsusandmed:

 • 7,5 kW kuni 250 kW
 • Tootlikkus alates 3 kuni 160 m³/min
 • Rõhkude vahe 300 kuni 1100 mbar

Teie eelised

 • Maksimaalne tõhusus
  KAESERi kruvipuhurid on tootlikkuse laia vahemiku ulatuses ülimalt tõhusad. Suurepärane kasutegur võimaldab võrreldes tavapäraste puhuritega säästu kuni 35 protsenti.
 • Käitamis- ja olekuandmed reaalajas
  Integreeritud juhtsüsteem SIGMA CONTROL 2 tähendab käitamis- ja olekuandmete tõhusat juhtimist ja järelevalvet reaalajas. Tänu mitmekülgsetele kommunikatsiooniteedele muutub energiaauditi koostamine vastavalt standardile ISO 5001 lapsemänguks.
 • Vähesed paigalduskulud
  Ühendusvalmis puhurid on komplektselt andurite ning hädaseiskamise lülititega varustatud, õliga täidetud ja sertifitseeritud. See vähendab juba projekteerimisel, ehitamisel, dokumenteerimisel ja kasutuselevõtul töömahukust ning kulusid.

Tõhusus ajami puhul

KAESERi äärikmootoriga kruvipuhurid on varustatud Super Premium klassi tõhusate mootoritega (IE4 ja IES2).

Kruvipuhurid ettevõttelt KAESER KOMPRESSOREN on varustatud Super Premium ja Ultra Premium Efficiency klassi tõhusate mootoritega (IE4/IE5 ja IES2), mida iseloomustab – tänu kõrgele kasutegurile – tohutu energiasäästu potentsiaal. Raha säästmine pole olnud veel kunagi nii lihtne.

Optimeeritud erivõimsus

Optimeeritud erivõimsus

Ülitõhus ajamisüsteem, väga tihe kruvide profiil ja pöörlemissageduse reguleerimise puhul erivõimsuse peaaegu püsiv kulgemine suure reguleerimisvahemiku ulatuses (kollane joon) toovad suure energia säästu igas käituspunktis.

 

Toote üksikasjad

Juhtimine ja järelevalve suurema tõhususe tarbeks
Puhurite juhtsüsteem SIGMA CONTROL 2.

SIGMA CONTROL 2 tähendab puhurite käitamise tõhusat juhtimist ja järelevalvet. Arvukad liideste valikuvõimalused võimaldavad kiiret kommunikatsiooni. Nii saab protsessisuuruste siht- või reaalväärtusi või teisi teateid lihtsasti siduda ja esitada. Sidumist toetavad kõik kasutuselolevad kommunikatsioonitehnoloogiad. Kaugjuhtimise väljalanguse korral võtab juhtsüsteem SIGMA CONTROL 2 töö automaatrežiimis või käsirežiimis üle ning hoiab protsessi käigus.

Garantii võimsusandmetele
Garanteeritud võimsusandmed vastavalt standardile ISO 1217.

Selleks et projekteeritud sääst käitamisel ka kätte saadaks, annab KAESER efektiivse üldise võimsustarbe ning kasutatava tootlikkuse vastavalt standardi ISO 1217 lisale C või E koos selleks kehtivate kitsaste tolerantsidega.

Pöörlemissageduse reguleerimine ja EMV sertifikaat

START CONTROL (STC)

Integreeritud täht-kolmnurk-käivitiga ühendatav teostus ning püsiva pöörlemissagedusega käitamine on varustatud kvaliteetse kontaktoritehnika, liigvoolulüliti ja pöördvälja järelevalvega. Seadet täiendavad SIGMA CONTROL 2 ja kindel hädaseiskamistehnika. Ühenda toitevõrguga ja hakka kasutama.

SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)

SFC-sagedusmuundur võimaldab ventilaatori pöörlemiskiiruse muutmisega kohandada muutuvalt voolu mahtu protsessi vajaduste järgi. Tehase poolt on kõik ühendusvalmis masinakoostu viivitamatuks kasutuselevõtuks programmeeritud ja seadistatud.

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) sertifikaadiga tervikseadmestik

Loomulikult on SFC lülituskilpi ja SIGMA CONTROL 2 kui üksikkomponente ning puhurite terviksüsteemi elektromagnetilise ühilduvuse seisukohalt elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiivi alusel tööstusvõrkude jaoks standardi EN 55011 järgi katsetatud ja sertifitseeritud.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate sellest brošüürist: