Külma õhuga jahutuskuivati kuni 43,33 m³/min.


Seeria TCU: jahutamine kuiva suruõhuga

Kuumade gaaside möödavoolu regulaatoriga TCU*-seeria jahutuskuivatid on võtmekomponentideks protsessides, mille käigus vajatakse külma kuiva suruõhku temperatuuriga kuni 5 °C. Nii jahutatakse näiteks vormitud detaile klaasi- ja metallitööstuses.

 • Usaldusväärse kuivusastmega suruõhk alates 4,3 kuni 43,33 m³/min.
 • Suruõhu väljastustemperatuur 5 °C.
 • Ümbritseva keskkonna temperatuur kuni +43 °C ja suruõhu sisenemistemperatuur kuni +55 °C.

Teie eelised

 • Usaldusväärne jõudlus
  Kõik mudelid on varustatud roostevabast terasest plaatsoojusvahetitega ja elektrooniliste ECO-DRAINi kondensaadieraldajatega. Dimensioneeritud jõudlusega külmaagregaadid ja tõhusad kondensaadieraldajad tagavad stabiilse 3 °C rõhu kastepunkti.
 • Mugav kasutamine
  Elektrooniline juhtimine (alates TCU 118-2) on varustatud kaherealise tekstiekraaniga, mille keele saab valida kümne keele seast. Ülevaatlikud olekunäidikud informeerivad kuivatustulemusest ja antud hetke energiasäästust.
 • Usaldusväärne kaugseire
  Potentsiaalivabad kontaktid (kuni mudelini TCU 95-2 valikul) edastavad erinevaid teenindus- ja hooldusteateid seadmeülestele juhtimissüsteemidele.

* Käesolev jahutuskuivatite seeria sisaldab fluoritud külmainet R-513A.

Ideaalne täiendus: AQUAMAT õli- ja vee-eraldusseade
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Meie nõuanne: töödelge kondensaati enne kanalisatsiooni suunamist nõuetekohaselt ja soodsalt AQUAMATi õli- ja vee-eraldusseadmega.

 

Täpsem teave toote kohta

Varustus

Külmaringlus

 • Spiraalkompressorist koosnev külmaringlus
 • Kondensaator koos ventilaatoriga
 • Rõhuandur
 • Filterkuivati
 • Termostaadiga paisumisventiili
 • Roostevabast terasest õhk-külmaaine soojusvaheti
 • Kondensaadieraldajad

Juhtsüsteem (alates mudelist TCU 118-2)

 • Elektrooniline juhtsüsteem kaherealise tekstiekraaniga, mille keele saab valida kümne keele seast.
 • Kolm LED-olekunäidikut
 • Sisse- ja väljalülituse nupp
 • Elektroonilise kondensaadieraldi testimisnupp
 • Kolm taimeri programmiklahvi
 • Kviteerimisklahv
 • Pealüliti
 • Energiasäästu näidik, antud hetke suruõhu läbivool ja rõhu kastepunkt

Potentsiaalivabad kontaktid

 • Töörežiimi teade „Külmaine kondensaator töötab“
 • Hoiatusteade „Kõrge rõhu kastepunkt“
 • Hoiatusteade „Kondensaadieraldaja alarm“ (kuni TCU 95-2, lisavarustus)

Korpus

 • pulbervärvitud korpus
 • Masinajalad

Elekter

 • elektriseadmed ja kontroll vastavalt standardile EN 60204-1 „Masinaohutus“
 • Lülituskapi kaitseklass IP 54