Klienditeenindusregistri andmekaitsetingimused

Sellel kodulehel pakutakse telemeediateenuseid. Kodulehe kasutamise alustamisel oleme kohustatud selgitama meie kodulehe külastaja isikuandmete kogumise viisi, ulatust ja eesmärki ning kuidas andmeid kasutatakse ja edastatakse.

Isikuandmete kaitse kodulehe külastajate andmete töötlemisel ning kõikide ettevõtete andmete turvamine on meile olulised. Töötleme kõiki isikuandmeid, mida meie internetilehekülje külastamisel kogutakse, konfidentsiaalselt ja ennekõike kehtivaid seadusandlikke nõudeid järgides.

Andmete registreerimine ja töötlemine

Kui külastad meie internetilehekülge, salvestab meie www-server automaatselt sinu internetiteenusepakkuja IP-aadressi andmed. Salvestame ka selle internetilehekülje andmed, mille kaudu meie kodulehele on jõutud, külastuse kuupäeva ja kestuse, internetibrauseri tüübi ja kasutatud operatsioonisüsteemi andmed. Neid andmeid kogutakse statistilistel eesmärkides ja andmeid kasutatakse serveriprobleemide lahendamisel ja meie võrguteenuste parandamisel.

See kodulehekülg kasutab veebianalüütika programmi Google Analytics.

Google Analytics on Google Inc. (edaspidi nimetatud "Google") poolt pakutav kodulehekülgede analüüsimisteenus. Teenus kasutab küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse sinu arvutisse ja võimaldavad analüüsida kodulehekülgede kasutamist. Küpsiste kaudu kogutud meie kodulehekülje kasutamise andmed edastatakse ja salvestatakse Google’i serveris USA-s. Andmed hõlmavad muuhulgas sinu IP-aadressi andmeid, mis enne salvestamist on muudetud anonymizelp-meetodi abil anonüümseks. Pärast seda ei saa IP-aadressi enam teatud konkreetse kasutajaga seostada.

Nende andmete abil analüüsib Google kodulehekülgede kasutamist ja koostab kodulehekülje haldajale kodulehe kasutamise raporteid, mille abil pakutakse haldajale kodulehekülje ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google edastab need andmed vajadusel kolmandale isikule, kui selleks kohustab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google’i korraldusel. Google ei seosta ühelgi juhul külastaja IP-aadressi teiste Google’i andmetega.

Võid keelata küpsiste kasutamise oma internetibrauseri seadistustes. See võib siiski tekitada olukorra, et kõik selle kodulehekülje funktsioonid ei toimi enam laitmatult.

Kui kasutad seda kodulehekülge, annad nõusoleku sinu kohta kogutud andmete töötlemiseks Google poolt eespool kirjeldatud viisil ja kirjeldatud eesmärgil.
Võid edaspidi keelata Google Analyticsil sinu andmete kogumise, laadides oma brauserisse deaktiveerimisseadistuse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Võid takistada Google Analyticsi kasutamist klikkides järgmisele lingile. Selle tulemusel luuakse nn loobumisküpsis (opt-out cookie), mis takistab edaspidi sinu andmete kogumist, kui seda kodulehte külastad:

Google Analyticsi deaktiveerimine

Siteimprove Analyticsi kasutamine

See kodulehekülg kasutab Siteimprove GmbH poolt pakutud kodulehekülgede analüüsimisteenust Siteimprove Analytics. Siteimprove Analytics kasutab küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse sinu arvutisse ja võimaldavad analüüsida kodulehekülje kasutamist. Küpsiste poolt toodetud kodulehekülje kasutamise andmed edastatakse ja salvestatakse Siteimprove GmbH serverisse Taanis. Sinu IP-aadress krüpteeritakse enne edastamist. Siteimprove analüüsib nende andmete abil kodulehekülgede kasutamist ja koostab kodulehekülje haldajale kodulehe kasutamise raporteid. Siteimprove ei edasta neid andmeid kolmandatele isikutele. IP-aadressid muudetakse pöördumatult anonüümseks enne, kui kogutud andmeid saab Siteimprove Analyticsi kaudu analüüsida. Võid keelata küpsiste kasutamise oma internetibrauseri seadistustes. See võib siiski tekitada olukorra, et kõik selle kodulehekülje funktsioonid ei toimi enam laitmatult. Kui kasutad seda kodulehekülge, annad nõusoleku sinu kohta kogutud andmete töötlemiseks Siteimprove poolt eespool kirjeldatud viisil ja kirjeldatud eesmärgil.
Võid edaspidi keelata Siteimprove Analyticsil sinu andmete kogumise klikkides alljärgneval lingil. Selle tulemusel luuakse nn loobumisküpsis (opt-out cookie), mis takistab edaspidi sinu andmete kogumist, kui seda kodulehte külastad:

Siteimprove Analytics deaktiveerimine

Google reCaptcha kasutamine

Internetivormide kaudu saadetud tellimuste ja taotluste kaitseks kasutab Kaeser Kompressoren SE ettevõtte Google Inc. (Google) reCAPTCHA-teenust. Päring aitab vahet teha, kas andmed on sisestanud reaalne isik või on need sisestatud internetisuhtluse häirimiseks mehaaniliselt. Päring hõlmab IP-aadressi ja Google’i reCAPTCHA-teenuse puhul vajalike andmete saatmist Google’ile. Sellel eesmärgil sisestatud andmed edastatakse Google’ile, kus toimub andmete edasine töötlemine. Kui kasutad reCaptcha-teenust, annad nõusoleku selleks, et sinu tuvastamist kasutatakse vanade teoste digiteerimisel. Kui sellel koduleheküljel aktiviseeritakse IP-anonümiseerimine, lühendab Google sinu IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil või teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riikide territooriumil. IP-aadress edastatakse ainult erandjuhtudel tervikuna Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse alles seal. Google kasutab neid andmeid selle kodulehekülje pakkuja eest, et analüüsida selle teenuse kasutamist. Sinu brauserilt reCaptcha raames saadetud IP-aadressi ei seostata Google’i teiste andmetega. Nende andmete puhul rakendatakse Google’i erandlikke andmekaitsetingimusi.

Lisateavet Google’i andmekaitsetingimuste kohta saab siit: https://policies.google.com/privacy?hl=ee.

Google Mapsi kasutamine

Kaardimaterjali visualiseerimiseks kasutab see kodulehekülg ettevõtte Google Inc. (Google) kaardirakendust Google Maps API. Google kogub, töötleb ja kasutab Google Mapsi kasutamisel ka andmeid selle kohta, kuidas kasutavad kodulehekülje külastajad Google Mapsi funktsioone. Google Mapsi kasutustingimused leiad siit: Google Maps kasutustingimused. Lisateavet Google’i andmekaitsetingimuste kohta saab siit: https://policies.google.com/privacy?hl=ee.

Kasutajapõhiste andmete kasutamine ja edastamine

Vajame mõne meie kodulehekülje teenuse jaoks külastajapõhiseid andmeid, näiteks nime, aadressi ja e-posti aadressi andmeid. Sellised teenused on näiteks võrgus esitatud töökoha avaldused, uudiskirjade tellimine ja registreerumine seminaridele ja kontaktivõtuvormide kasutamine. Kogume neid andmeid ainult siis, kui need on vältimatult vajalikud taotluse läbivaatamiseks. Sinu taotlus ja selles sisalduvad andmed edastatakse meie ettevõtte siseselt ettevõtte töötajatele või vastava ülesande saanud ettevõtetele (nt koostööpartneritele), kes toetavad meie ettevõtet sinu küsimusega seotud andmete töötlemisel. Kolmandatele isikutele andmeid ei edastata. Andmeid ei müüda ega rendita.

Salvestame kasutajapõhiseid andmeid väikeses koguses klienditeeninduse ja turunduseesmärgil seadusega võimaldatud piirides. Võid millal tahes keelata oma andmete kasutamise ja salvestamise siin: kliendiandmed.estonia@kaeser.com.

Kuna Kaeser Kompressorit Oy Eesti filiaal kuulub globaalselt tegutsevasse kontserni Kaeser Kompressoren SE, võib juhtuda, et sinu andmeid edastatakse ka kohalikule tütarettevõttele või koostööpartnerile, et sinu küsimuse töötlemine toimuks parimal võimalikul viisil. Meie tütarettevõte või koostööpartner võib paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Sinu isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, kui seadus või kohtuotsus meid selleks ei kohusta.

Turvalisus

Kasutame meie poolt hallatud andmeid manipulatsioonide, kadumise, hävitamise ja lubamatu kasutamise eest tehniliste ja organisatoorsete meetmete abil.

Lingid välistele kodulehekülgedele

Meie koduleheküljel viidatakse ka kolmandate isikute kodulehekülgedele. Pane tähele, et me ei saa kuidagi mõjutada kolmandate isikute kodulehekülgede sisu või andmekaitset.

Andmete saamine ja muud õigused

Küsime sinult nõusolekut isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks. Sinu nõusolek dokumenteeritakse.

Soovi korral anname sulle teavet selle kohta, kas meie süsteemis on sinu isikuandmeid ja millised andmed on meie süsteemis. Võid millal tahes paluda meil ebaõiged andmed korrigeerida. Lisaks sellel on sul õigus tühistada millal tahes sinu andmete kasutamiseks antud nõusolek, mille tulemusel sinu andmeid edaspidi enam ei kasutata.

Andmekaitseametnik:

KAESER Kompressorit Oy Eesti filiaal
– Andmekaitseametnik –
Kesk tee 23
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa

E-post: andmekaitse.estonia@kaeser.com

Pädev Andmekaitseamet:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn

Tel. +372 6274 135
Faks +372 6274137
E-post: info@aki.ee ; Koduleht www.aki.ee