Suruõhu-haldussüsteem – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Suruõhujaama juhtimissüsteem – optimaalse tõhususe tagamiseks

Kohanduv, tõhus ja võrku ühendatud – SIGMA AIR MANAGER 4.0 on vajaduspõhise suruõhu-halduse uus nimi.
Suruõhu-haldussüsteem juhib mitme kompressori ja kuivatite või filtrite talitlust seninägematu ökonoomsusega. 

Patenteeritud simulatsioonipõhise optimeerimismenetlusega määratakse varasema suruõhukulu abil edaspidise nõudluse. Otsustav ei ole enam kitsa rõhuvahemiku väärtused, vaid kompressorjaama pidev optimaalne talitlus. Energia säästmine pole olnud veel kunagi nii lihtne. 

KAESER SIGMA NETWORKi kaudu kompressorjaama kõigi komponentide võrku ühendamine koos intelligentse koondjuhtimissüsteemiga võimaldab nii ulatuslikku seiret ja energiahaldust kui ka ettevaatavaid hooldusmeetmeid. Seeläbi vähendatakse tööseisakud miinimumini ja tootmisvõimsus on maksimaalne.

Teie eelised

  • Vajaduspõhine suruõhu-haldus
  • Teie kompressorjaama kohanduv optimeerimine
  • Parem ülevaade, rohkem kontrolli, vähem tööseisakuid

Kättesaadavus

SIGMA AIR MANAGER 4.0 muudab hooldustegevuste korraldamise lihtsaks. Kompressorjaama talitlusandmete keskne töötlus tagab süsteemide hooldusvajaduse püsiva ülevaate. Nii saab optimeerida hooldusintervalle ja plaanida neid ettevaatavalt.

Seire

SIGMA AIR MANAGER 4.0 võimaldab kompressorjaama ulatuslikku seiret. Selleks registreeritakse, arhiveeritakse ja kuvatakse talitlusandmed. Jaama parameetrite täieulatusliku seire abil saab rikked varakult tuvastada ja kohe kõrvaldada.

Aruandlus

SIGMA AIR MANAGER 4.0 registreerib, arhiveerib ja töötleb kompressorjaama talitlusandmeid ja on seejuures aktiivselt abiks ISO 50001 kohaselt energia haldamisel. Selleks vajalikud tunnusarvud väljastatakse, analüüsitakse ja tehakse aruandena kättesaadavaks automaatselt.

Võrgustamine

SIGMA AIR MANAGER 4.0 võimaldab kompressorjaama digitaliseerida juba täna. Keskse sõlmpunktina ühendab see kõik jaama komponendid turvalise KAESER SIGMA NETWORKi kaudu. Talitlusandmed kogutakse keskselt ja need saab ühendada olemasolevasse juhtimistehnikasse. Sideühendus Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNeti, ProfiBusi, Modbus RTU ja tulevikukindlalt OPC UA kaudu.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 üksikasjalikult

Optimeerimisprotsess

SIGMA AIR MANAGER 4.0 määrab varasema suruõhukulu kulgemise kaudu kohandatult edaspidise nõudluse. Selle nõudluse, komponentide tehniliste iseärasuste ning seadme ja süsteemi talitluse kohta õpitud teadmiste põhjal saab patenteeritud simulatsioonipõhiste optimeerimismenetluste abil ettevaatavalt teha tõhusaimad lülitused.

Kõrgeim juhtimissüsteem SIGMA AIR MANAGER 4.0 ettevõttelt KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Tööstuslikud kasutusalad esitavad kommunikatsioonile erinõudeid – seda ka masinatevahelise kommunikatsiooni korral. Tehnoloogia peab olema vastupidav ja kohapeal mugavalt kasutatav, samas ka ülemaailmselt ühilduv, lisaks tulema toime suurte andmehulkade kiire ja turvalise edastamisega, tagades samal ajal andmete terviklikkuse ja protsessi jaoks vajaliku reaalajas toimiva ülekandmise. KAESER SIGMA NETWORK täidab kõik need eeldused ja pakub enamatki.

KAESER SIGMA NETWORK moodustab koos suruõhu-haldussüsteemiga SIGMA AIR MANAGER 4.0 täiuslikult teineteise järgi häälestatud, kindla taristu intelligentseks hoolduseks Industrie 4.0 mõistes: Kui käitaja soovib, saab suruõhujaama andmed edastada lairibaühenduse kaudu turvaliselt KAESER DATA CENTERisse.

Kaugdiagnostika ja vajaduspõhise ennetava hoolduse kombinatsioon pakub teile parimat varustuskindlust ja terviksüsteemi tõhusust.

  • Plaanimata ja plaanitud seisuaegade (rikked/hooldus) vältimine tööparameetrite, nt koormuse töötundide ja temperatuuride analüüsi tõttu
  • Energiatõhususe suurendamine oluliste tööparameetrite, nt suruõhu lõpptemperatuuri, rõhu kastepunkti, rõhkude vahe (filtrite), lekkemäärade, rõhu ja voolumahu kontrollimisega
  • Hoolduskulude vähenemine kuni 30% optimeeritud hoolduse ja remondi vältimise abil
  • vajadusepõhine suruõhusüsteemi kohandamine kogu kasutusea vältel
KAESER SIGMA NETWORK võimaldab ühendamist lauaarvuti, sülearvuti või tahvelarvuti ja enda juhtpaneeliga.