Energiasäästlik Jahutuskuivati SECOTEC alates 5,1 kuni 34 m³/min

Kompaktne jahutuskuivati, mis on latentse soojusvahetuse tõttu energiasäästik

SECOTEC – siin TD, TE ja TF-seeriad (*) – tähistab juba pikka aega kvaliteetseid ettevõtte KAESER tööstuslikke jahutuskuivateid, mis tagavad stabiilsed rõhu kastepunktid maksimaalse usaldusväärsusega ja on seejuures seadme kogu tööea jooksul väga väikeste kogukuludega.

Koos uuendusliku latentse soojussalvestisüsteemiga SECOPACK LS ja juhtseadmega SIGMA CONTROL SMART seab uus põlvkond uued sihid energiatõhususe, ruumivajaduse ja kasutajasõbralikkuse puhul.

 • Eriti pikaealine korrosioonikindla suruõhutorustiku ja alumiiniumist soojusvaheti tõttu (kondensaator ja SECOPACK LS)
 • standardvarustuse kommunikatsioonimooduliga Modbus TCP, mille abil saab luua ühenduse süsteemiga SIGMA NETWORK (TD-seeria lisavarustus)

Teie eelised

 • Energiasääst:
  TD-, TE- ja TF-seeria (*) jahutuskuivatid avaldavad muljet oma madala energiatarbimisega. Osalise koormusega töörežiimis on võimalik tänu energiasäästu reguleerimisele salvestada üleliigne jahutusvõimsus soojussalvestis ja rakendada seda kuivatamiseks ilma elektrienergiat kasutamata. Kiiresti reageeriv soojussalvestisüsteem SECOPACK LS tagab igal ajahetkel stabiilsed rõhu kastepunktid.
 • Intuitiivne käsitsemine
  Elektroonilise juhtseadme SIGMA CONTROL SMART kasutamine on hõlbus ja intuitiivne. Teadete mälu, seadme komponentide individuaalsed töötundide loendurid ja hooldustaimer võimaldavad tööandmeid tõhusalt kontrollida ja analüüsida. Potentsiaalivabad kontaktid ja kommunikatsioonimoodul Modbus TCP (TD-seeria lisavarustus) hõlbustavad ühendamist masinaüleste juhtseadmetega, nagu SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktseks optimeeritud
  Innovatiivse soojusalvestussüsteemi SECOPACK LS salvestusala on täidetud faasisiirdematerjaliga. Selle oluliselt suurem salvestustihedus hoiab sama jõudluse juures kokku 98% tavaliste soojussalvestite salvestusmaterjalist. Nii kaasneb rõhu kastepunktide stabiilsuse tagamiseks vajaliku salvestusjõudlusega äärmuseni vähendatud ruumivajadus. Optimeeritud voolukanalid vähendavad rõhukadusid ja aitavad nii suurendada kuivati SECOTEC energiatõhusust.

* Käesolev jahutuskuivatite seeria sisaldab fluoritud külmainet R-513A.

 

Täpsem teave toote kohta

Väiksemad elutsüklikulud!
KAESERi KasutusEa Juhtimissüsteem

Uus SECOTEC-seeria jahutuskuivatite põlvkond vajab tänu katkestuste reguleerimisele ja suurele salvestustihedusele peaaegu koormusest sõltumata vaid väga vähe elektrienergiat.

Erinevalt turul saadaolevatest seadmetest ei kulutata üleliigset jahutusvõimsust lihtsalt ära, vaid seda kasutatakse soojussalvesti jahutamiseks. Kui see on jahutatud, siis annab see kuivatamiseks külma suruõhu. Siis ei ole vaja elektrienergiat.

Lisaks on uus ehituslik kontseptsioon eriti vähese hooldusvajadusega ja tagab kiire ja lihtsa teeninduse.


Kas Te soovite täpsemalt teada, kuidas Kaeser vähendab elutsüklikulusid?

SECOTEC – energiasääst kõikides olukordades

Jahutuskuivati koormus ei sõltu ainult kuivatatava suruõhu vooluhulgast (hall ala), vaid veelgi rohkem sellest, kui palju vett sisenev suruõhk sisaldab. See kogus suureneb koos temperatuuri tõusuga. Seega on kõrgetel ümbritseva keskkonna temperatuuridel (nagu nt suvel) jahutuskuivatite koormus väga suur (kollane kõver).

Koos talviste temperatuuridega (türkiissinine kõver) langeb ka jahutuskuivatite töökoormus. Jahutuskuivatid konstrueeritakse alati töös esinevate maksimaalsete koormuste jaoks, millele lisandub piisav reserv selleks, et saavutada kõikide nende kõikumiste vahel stabiilne rõhu kastepunkt.

Analoogselt vooluhulga ja temperatuurivahemiku ulatusele töötavad jahutuskuivatid pidevalt koormusvahemikus 0 ja 100%. Kuna SECOTEC-salvesti reguleerimissüsteem hoolitseb vajaduspõhise energiatarbe eest kogu koormusvahemiku ulatuses, siis on tulemuseks märkimisväärne kokkuhoid.

Elektrienergia kokkuhoiuefekt
Maksimaalne energia kokkuhoid tänu salvestamise reguleerimisele.
Maksimaalne energia kokkuhoid tänu salvestamise juhtimisele SECOTEC-jahutuskuivatitega.

Jahutuskuivatite koormus kõigub pidevalt vahemikus 0 ja 100 %. Erinevalt traditsioonilistest osakoormuse reguleerimissüsteemidest sobib SECOTEC-salvesti reguleerimissüsteem kõikide koormusfaaside elektritoite võimsuse vajadusega.

Nii säästavad SECOTEC-Jahutuskuivatid võrreldes kuumade gaaside möödavoolu regulaatoritega jahutuskuivatitega keskmisel koormusel 40–60% elektrikuludest.

Erinevalt traditsioonilistest meetoditest jääb SECOTEC kuivati külmasalvesti alati jahedaks. Nii toimub ka käivitusfaasis tõhus suruõhu kuivatamine. Salvesti kvaliteetne isolatsioon võimaldab ka seejuures tarbida minimaalselt energiat. Lisaks ei ole suruõhu kuivatamine SECOTEC-Jahutuskuivatitega mitte üksnes väga energiatõhus, vaid tänu suurele salvestusvõimele ka äärmiselt säästlik tööviis.

Parim kuivatustulemus säästlikul töörežiimil.
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Jahutuskuivatid SECOTEC saavutavad täiskoormusel tõhusalt stabiilse rõhu kastepunkti kuni +3 °C. Ka osalise koormuse režiimis on rõhu kastepunkt tänu madalale kõikumisvahemikule oluliselt stabiilsem kui tavaliste jahutuskuivatite puhul. 

Tavapärased lülitatava töörežiimiga ja ilma täiendava külmasalvestita jahutuskuivatid kasutavad oma soojusvaheti materjali jahutussalvestina. Seepärast tuli nende kuivatite külmakompressoreid ja ventilaatorite mootoreid sageli sisse ja välja lülitada, et hoida vajalikku jahutusvõimsust konstantsena. 

Seetõttu käivitub külmaring lülitussageduse ja kulumise vähendamiseks sageli uuesti alles palju kõrgemate rõhu kastepunktide juures. Tulemusena tekkivad rõhu kastepunktide kõikumised halvendavad kuivatustulemust. See on riskantne, sest korrosioon võib tekkida juba siis, kui suruõhu suhteline niiskus on enam kui 40 %, mitte alles siis, kui tekib kondensaat. 

Jahutuskuivatid SECOTEC töötavad seevastu tänu suurele jahutussalvesti mahutavusele eriti materjalisäästlikult. Kui salvesti on kord laetud, võivad külmakompressor ja ventilaatori mootorid jääda palju kauemaks ajaks välja lülitatuks, ilma et see kahjustaks rõhu kastepunkti stabiilsust.

SECOTEC – Tööstus 4.0 valmidusega!
Hoiatusjuhise kujutamine SIGMA AIR MANAGER 4.0 voogskeemil

Kommunikatsioonimooduliga Modbus TCP saab ühendada SECOTECi jahutuskuivati SIGMA NETWORKiga (TD-seeria lisavarustus). Sel moel on kõik olulised tööparameetrid ja -teated reaalajas saadaval.

See võimaldab kogu süsteemi hõlmavat kompressorjaama seiret ning loob aluse vajadusel põhinevaks ennetavaks hoolduseks.
Tulemus Parim kättesaadavus minimaalsete kuludega.

Lisaks pakub SIGMA AIR MANAGER 4.0 põhjalikku ülevaadet jahutuskuivatite oluliste tööparameetrite kohta. Teateid, hoiatusi ja alarme kuvatakse värvikoodiga kompressorjaama voogskeemil. Kuivati lülitussümbolil klõpsates kuvatakse olulisi tööparameetreid ja teateid lihttekstina.

SECOPACK LS – efektiivne koostisosa
Soojusvaheti süsteemi SECOPACK läbilõige
 1. Suruõhu sissevool
 2. Kondensaadi väljavool
 3. Külmaaine sissevool (külm)
 4. Külmaaine väljavool (soe)
 5. Soojuse edastamine
 6. Suruõhu väljavool

SECOTEC TD-, TE- ja TF-seeria jahutuskuivatid on varustatud uuendusliku soojusvahetisüsteemiga SECOPACK LS. Selle latentne soojusvaheti on täidetud faasisiirdematerjaliga. Suruõhk soojendab materjali kuni see hakkab sulama (salvesti tühjakslaadimine). Seejuures võtab see vastu latentse sulamissoojuse. See on oluliselt suurem kui soojus, mida see on oma normaalse spetsiifilise soojusmahtuvuse alusel (ilma faasisiirdeefektita) võimeline vastu võtma. Nii saavutavad TE- ja TF-seeria kuivatid latentse soojussalvestuse süsteemiga oluliselt suurema salvestustiheduse ja hoiavad sama jõudluse juures kokku 98% tavaliste soojussalvestite salvestusmaterjalist.

Tulemus: suur salvestusvõime stabiilsete rõhu kastepunktide jaoks ja materjalisäästlik käitusviis vähese ruumivajaduse juures.

Innovatiivne Pluss-režiimil salvestav ja faasivahetusega juhtimine
SECOTEC: innovatiivne pluss-režiimil salvestav ja faasivahetusega juhtimine
 1. Kompressor annab suruõhu kuivatamiseks ja salvesti jahutamiseks külma külmaaine.
 2. Salvestusmeedium hangub konstantsel temperatuuril ja annab seejuures suure koguse soojust külmaaine kaudu ära.
 3. Külmaaine jahutab jahutusmeediumi edasi kuni väljalülituspunktini.
 4. Külmakompressor lülitub välja.
 1. Salvestusmeedium annab külma ära suruõhu kuivatamisel ja soojeneb.
 2. Salvestusmeedium sulab konstantsel temperatuuril ja võtab seejuures niiskest suruõhust vastu suure koguse soojust.
 3. Salvestusmeedium soojeneb kuni kompressori sisselülituspunktini.
Ülesehitus ja funktsioon
Jahutuskuivati SECOTEC TF energiasäästu skeem
 1. Suruõhu sissevool
 2. Soojusvahetisüsteem SECOPACK LS
 3. Suruõhu väljavool
 4. Kondensaadi väljavool
 5. Kondensaadieraldi ECO-DRAIN
 6. Külmakompressor
 1. Mikrokanalitega kondensaator
 2. Ventilaator
 3. Filterkuivati
 4. Külmaaine aku
 5. Ülerõhuklapp
Tehnilised andmed TD

Põhiversioon

MudelTD 52 TD 67 TD 73
Vooluhulk m³/min 5,1 6,7 7,3
Rõhukadu bar 0,12 0,11 0,13
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 0,31 0,37 0,49
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 0,61 0,78 0,95
Tööülerõhk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Mass kg 132 138 138
Mõõtmed
L × S × K mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
SuruõhuühendusG 1½ G 1½ G 1½
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼ G ¼ G ¼
Vooluvarustus230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KülmaaineR-513A R-513A R-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 0,42 0,49 0,49
Globaalse soojenemise potentsiaal631 631 631
Külmaaine mass kg 0,67 0,77 0,77

MudelTD 94
Vooluhulk m³/min 9,4
Rõhukadu bar 0,11
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 0,5
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 0,92
Tööülerõhk bar 3 - 16
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 50
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60
Mass kg 151
Mõõtmed
L × S × K mm
588 x 797 x 1.515
SuruõhuühendusG 2
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼
Vooluvarustus230 V / 1 / 50 Hz
KülmaaineR-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 0,56
Globaalse soojenemise potentsiaal631
Külmaaine mass kg 0,88

Tehnilised andmed TE

Põhiversioon

MudelTE 102 TE 122 TE 142
Vooluhulk m³/min 11,5 12,5 15,5
Rõhukadu bar 0,11 0,13 0,14
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 0,5 0,52 0,77
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 1,08 1,12 1,51
Tööülerõhk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Mass kg 229 230 249
Mõõtmed
L × S × K mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
SuruõhuühendusG 2 G 2 G 2
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼ G ¼ G ¼
Vooluvarustus400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KülmaaineR-513A R-513A R-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 0,95 0,98 0,98
Globaalse soojenemise potentsiaal631 631 631
Külmaaine mass kg 1,5 1,55 1,55

Tehnilised andmed TF

Põhiversioon

MudelTF 174 TF 230 TF 280
Vooluhulk m³/min 17 23 28
Rõhukadu bar 0,13 0,15 0,19
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 0,79 0,97 1,11
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 1,61 2,2 2,45
Tööülerõhk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Mass kg 345 375 395
Mõõtmed
L × S × K mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
SuruõhuühendusDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼ G ¼ G ¼
Vooluvarustus400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KülmaaineR-513A R-513A R-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 1,77 1,83 2,15
Globaalse soojenemise potentsiaal631 631 631
Külmaaine mass kg 2,8 2,9 3,4

MudelTF 340
Vooluhulk m³/min 34
Rõhukadu bar 0,17
Elektriline võimsustarve 50% läbivoolu juures kW 1,29
Elektriline võimsustarve 100% läbivoolu juures kW 2,87
Tööülerõhk bar 3 - 16
Ümbritsev temperatuur °C 3 - 45
Sisenemistemperatuur °C 3 - 60
Mass kg 420
Mõõtmed
L × S × K mm
835 x 1.230 x 2.000
SuruõhuühendusDN80 PN16 DIN
Kondensaadi äravoolu ühendusG ¼
Vooluvarustus400 V / 3 / 50 Hz
KülmaaineR-513A
Külmaaine mass CO2 ekvivalendina t 2,84
Globaalse soojenemise potentsiaal631
Külmaaine mass kg 4,5