KAESER aitab tagada vastavuse F-gaaside määrusele

F-gaaside määruse EL 517/2014 rakendamine seab tootjatele, hooldustöökodadele ja käitajatele tõsiseid katsumusi.
Teie kui käitaja peate selle määrusega eriti hästi kursis olema, et investeeringuid õigel ajal planeerida ja jätkusuutlikke otsuseid teha.

KAESER on selle teemaga põhjalikult tegelenud ning pakub üleminekuga kliimasäästlikule külmaainele R-513A praegustele ja tulevastele mudelitele ka tulevikus tarnekindlust.

Kasvuhoonegaaside vähendamine

Kasvuhoonegaaside vähendamine tähendab keskkonda sattuvate osaliselt fluoritud kasvuhoonegaaside järkjärgulist vähendamist eesmärgiga vähendada nende kasutamist. Kasvuhoonegaaside vähendamiseks määrab EL vastavalt iga külmaainetootja või importööri aastasele turuosale individuaalse kvoodi. Seda kvooti väljendatakse CO2-ekvivalendina (glob. sooj. Pot. × mass). Aluseks võetakse 2015. aasta (2009. kuni 2012. aasta keskmine väärtus), mis vastab 100 protsendile. Kuni aastani 2030 langetab EL kvooti järk-järgult 21%-ni.

Kaeser Kompressoren aitab tagada vastavuse F-gaaside määrusele.

Mida see endaga kaasa toob?

Kui tootjad või importöörid soovivad müüa EL-is sama mahtu või rohkem, peavad nad:

  • praegused külmaained, millel on suur globaalse soojendamise potentsiaal, sortimendist eemaldama;
  • pakkuma üha kliimasäästlikumaid külmaaineid, millel on väiksem globaalse soojendamise potentsiaal;
  • müüma üha enam kvoodivabu külmaaineid, mis tänapäevastele jahutuskuivatitele siiski ei sobi.

Tagajärjed suure globaalse soojendamise potentsiaaliga külmaainetele:

  • Turupakkumine või saadavus väheneb. Selle tulemusel võib tekkida kitsaskohti hoolduses ja remondis.
  • Hinnad tõusevad. See toob kaasa suuremad hooldus- ja remondikulud.

Nüüd tuleb teha järgmist.

1. Uue süsteemi ostmisel: R-513A-kuivati väljavahetamine
Seetõttu kasutab Kaeser Kompressoren oma jahutuskuivatites kliimasäästlikku külmaainet R-513A.

Tänu tänapäevaste külmaainete suurele globaalse soojendamise potentsiaalile toob F-gaaside määrus kaasa nende defitsiidi suurenemise ja seega ka hinna drastilise kasvamise. Seetõttu kasutab KAESER edaspidi kliimasäästlikku külmaainet R-513A. 2019. aastal toimub üleminek kõigile autonoomsetele ja sisseehitatud jahutuskuivatitele.

Tänu oma globaalse soojendamise potentsiaalile 613 on R-513A äärmiselt kliimasäästlik ja seega pikas perspektiivis kättesaadav. Üleminek ei mõjuta KAESERI praeguste R-134a-mudelite seniseid võimsusandmeid. Nii säilib kuivatite tuntud väga hea koormustaluvus nõudlikes kasutustingimustes – näiteks kõrge temperatuuri ja plastifikaatorite saastumine.

R-513A pole ei toksiline ega süttiv. Seetõttu ei esitata käitajale ja teenindusosutajale lisanõudeid. Üleminek külmaainele R-513A toimub alles nüüd, kuna külmaaine ja vajalike komponentide heakskiidud saadi alles hiljuti.

2. Vanemate R-404A-kuivatite väljavahetamine

F-gaaside määrus piirab külmaaine kasutamise globaalse soojendamise potentsiaaliga 2500. See puudutab ka jahutuskuivatites kasutatavat külmaainet R-404A. Alates 1. jaanuarist 2020 ei tohi jahutuskuivatites täitekogusega alates 10,2 kg enam kasutada hoolduseks värsket külmainet. Alates 1. jaanuarist 2030 on kasutamine täielikult keelatud.

Suured külmaainetootjad on juba reageerinud ega paku enam värsket kaupa. Seega pole aine enam kättesaadav ka väiksemate jahutuskuivatite remondi jaoks. R-404A jaoks on küll olemas asenduskülmaaine, kuid selle globaalse soojendamise potentsiaal on samuti suhteliselt suur. Seetõttu ei paku see pikaajalist alternatiivi. Peale selle võib selle kasutamine nõuda ümberehitust.

Seega on soovitatav vahetada vanemad süsteemid lähiajal välja, mitte kasutada asenduskülmaainet. Uut R-404A kuivatit pole üldse soovitatav osta. KAESER pakub siin põhjalikke ja sobivaid lahendusi.

3. Ennetamine sertifitseeritud teenindusega

F-gaaside määruses ei ole keelatud kasutada tehases täidetud külmaainet. Tavakasutuses ei teki KAESERI jahutuskuivatitel lekkeid. Seetõttu pole regulaarne täitmine vajalik. Selleks et seda seisundit võimalikult kaua hoida, tuleb teha regulaarselt kontrollimisi. Lekete õigeaegne tuvastamine ning sobivate meetmete kasutuselevõtt pakub käitajale eelist vältida kalleid seisuaegu ja remonti. Nii näiteks toob külmaaine vaikne kadumine ebapiisava määrimise tõttu tihtipeale kaasa kompressori kahjustumise. Peale selle tuleb asjasse puutuvatel süsteemidel teha kohustuslikke lekkekontrolle.

Kuid tähelepanu! Külmaainehooldust ei tohi teha ilma kvalifitseeritud spetsialistide ja põhjaliku dokumentatsioonita. F-gaaside määruses on nõuete eiramise korral hoolduspersonalile, hooldusettevõttele ja käitajale ette nähtud olulised sanktsioonid. Olemasolevad spetsialistid on aga tänu F-gaaside määruse karmistunud nõuetele suure töökoorma all. Seetõttu peaksid jahutuskuivati lahenduste pakkujad pakkuma ka kvalifitseeritud spetsialiste, et tagada õigeaegne ja õigusaktidele vastav teenindus. KAESERI hooldus on usaldusväärne ja kvalifitseeritud partner.      

4. R-407C ja R-410A kuivatid tähelepanu alla
Jälgige, millist külmaainet teie jahutuskuivati kasutab.

Külmaaineid R-407C ja R-410A kasutatakse jahutuskuivatites tihti. Kuid need tootja jaoks soodsad külmaained tähendavad käitaja jaoks siiski puudusi. Nii näiteks on kõrgematel temperatuuridel piiratud nende läbitavus. Peale selle on külmaainetel R-407C ja R-410A märksa suurem globaalse soojendamise potentsiaal kui külmaainel R-134a. Seetõttu on need külmaained defitsiidist ja hinnatõusust rohkem puudutatud.

Sarnaste omadustega asenduskülmaained on küll olemas, kuid siiani on need kõik süttivad. Praegused jahutuskuivatid ei sobi süttiva külmaaine kasutamiseks. Hilisem muutmine ei ole üldjuhul ökonoomne. Seetõttu on keskpikas perspektiivis oht, et remonti pole võimalik teha. Või tekivad käitajale lekete korral tohutud remondikulud. Seetõttu tuleb süsteeme koguni kasutuselt kõrvaldada. See kehtib samamoodi ka kompressorite külge monteeritavate kuivatite kohta. Seetõttu ei ole soovitatav osta uusi R-407C ja R-410A kuivateid. KAESER pakub alternatiive.