Torustiku rõhukao arvutamine

Valige ühik

Palun kasutage kümnendike eraldamiseks punkti! (Tuhandete eraldusmärki ei kasutata.)

Rõhukadude arvutus

m³/min
m
bar
mm
bar

Torustiku nimipikkus saadakse sirgele torustikule lisatud pikkuse ja paigaldatud armatuuride samaväärsete pikkuste alusel.
Armatuuride samaväärsed pikkused võib kõrvaloleva programmiga kiiresti välja arvutada või lisada sirgete torude pikkusele umbkaudu 60% pikkusest, st nimipikkus = sirge torujuhtme pikkus x 1,6.
Arvutus kehtib siledate torude kohta.

Samaväärse torupikkuse arvutamine

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m