Suruõhutarbimise analüüs – ADA

Avastatud! – Kululõksud ja säästmisvõimalused

Meie suruõhutarbimise analüüsi ADA abil leiame teie seadme täpse kasutusprofiili ja selgitame nii välja teietegeliku suruõhuvajaduse – ning seda igas tootmisosas ja erinevatel koormustel.

  • Toomevälja teie olemasoleva süsteemi nõrgad kohad.
  • Tunneme äraliiga suured paigaldised.
  • Loome vundamendi järgmiseks sammuks optimaalse suruõhujaama suunas, mis arvestab energiasäästupotentsiaaliga.

Selle käigus saab arvestada erinevate raamtingimustega – ükskõik kas soovite uut seadet või lihtsalt senise tõhusust kontrollida.

ADA – moodsaim mõõtevarustus

Mõõteseadmed
moodsaim tehnika võimaldab täpset, arvutipõhist väärtuste määramist.

Suruõhukoormuse analüüs

Võimsustarbe suurenemine
Kui palju kasutab teie seade tegelikult võrgust energiat?

Suruõhutarbimise analüüs ADA üksikasjalikult

Mõõteseade ADA 2
Mõõteseade ADA-2

Paigaldame mõõteseadme teie juurde – lihtsalt rendile andmisega kümneks tööpäevaks.

Optiline sidesti kannab andmed häirevabalt ADA-andmelogerisse, mis salvestab kompressorite töökäigu/tühikäigu lülituspunktid.

See mõõtmismeetod sobib kõigile, ka sagedusreguleeritavatele kompressoritele.

ADA-andmeloger. Täpsed andmed vähese vaevaga
ADA andmeloger

Moodsate andmelogerite abil tehtud suruõhuauditid loovad vähese vaevaga selguse suruõhusüsteemi ökonoomsuse kohta, sest nad ei vaja otsest juurdepääsu torustikule.

Suruõhuaudit juhtimissüsteemiga SIGMA AIR MANAGER
Suruõhuaudit juhtimissüsteemiga SIGMA AIR MANAGER

Valikulise lisavarustusena saada olev visualiseerimissüsteem SIGMA AIR CONTROL koos koondjuhtimissüsteemi SIGMA AIR MANAGERiga võimaldab iga üksiku kompressori töökäigu/tühikäigu suhte, koormuse ja energiatarbe pidevat mõõtmist.

Kõiki suruõhuandmeid saab veebilehitseja kaudu igas tavalises arvutis kuvada ja ettevõtte enda aruandluse toiminguteks eksportida. Nende kättesaadavus võimaldab regulaarsete suruõhuauditite tegemist.