Mõistame teie nõudmisi

Optimaalne on see, mis täpselt teile sobib

Teie uus suruõhujaam peab olema nii eriline kui teie vajadused käitajana.

Seetõttu kuulame ja vaatame väga tähelepanelikult ning küsime õigeid küsimusi.

Sealjuures on meile abiks mitmekülgsed valdkonnateadmised – ükskõik kas valmistate ehteid või pooljuhte, juhite tsemendi-, auto- või õlletehast.

Koos teiega paneme paika kõik esmavajalikud tootmisparameetrid ja raamtingimused.
Nende hulka kuuluvad näiteks järgmised.

  • Õhukvaliteet. Kas vajate standardset puhutavat õhku või standardile ISO 8573-1 vastavat 0-kvaliteediklassi puhasruumikvaliteeti?
  • Olemasolevad komponendid. Millised kompressorid ja tarbijad on juba olemas? Kas ülem-juhtseade on olemas? Millised on torustiku omadused? Kas soojust hakatakse taaskasutama?
  • Paigalduskoht: Millised on õhu juurde-, ümber- ja ärajuhtimine? Millised on asukoha tingimused? Milline on ruumi kliima? Kuidas on lugu elektrivarustusega?