Normkuupmeetrid

Palun kasutage kümnendike eraldamiseks punkti! (Tuhandete eraldusmärki ei kasutata.)


Normmaht kalkuleeritakse standardtingimuste alusel:

rõhul 101.325 kPa (760 Torr) ja
standardi DIN 1343 puhul: temperatuuril 273.15 K (0 °C / 32 °F),
standardi ISO 2533 puhul: temperatuuril 288.15 K (15 °C / 59 °F).

Normolek standardi DIN 1343 järgi

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Normolek standardi ISO 2533 järgi

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Reaalsed väärtused

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
Torr
°C
K
°F
mbar(a)