Eeskirjad

Nii KAESER KOMPRESSOREN kui ka tootja ja teie kui suruõhuseadmete käitaja olete kohustatud järgima norme ning seadusjärgseid eeskirju. Neil lehtedel teavitame teid täpselt vastavatest suunistest.

REACH

Nii on Kaeseris rakendatud REACH – Euroopa Parlamendi määrus nr 1907/2006, mis käsitleb keemiliste ainete registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

Pakendimäärus

Nii rakendab Kaeser1.1.2009 täiendatud Saksa pakendimäärust. See puudutab kõiki käibelolevaid pakendeid.

F-gaaside määrus

Aitame teid teatud vajalikke klorofluorosüsivesinikel põhinevate jahutusseadmete eeskirju paremini mõista ja teie teenindusvaldkonnas õigesti rakendada.