REACH

Teave REACH määruse rakendamise kohta firmas KAESER KOMPRESSOREN

01.07.2007 jõustus Euroopa Parlamendi määrus nr 1907/2006, mis käsitleb keemiliste ainete registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). See määrus puudutab kõiki

  • tootjaid

  • kasutajaid

  • importijaid

kes tegelevad keemiliste ainete ja valmististega. Kehtivuspiirkond on EL.

 

Alates 01.12.2010 peavad keemilised ained, mida EL-i kehtivuspiirkonnas

  • toodetakse

  • käibele lastakse

  • imporditakse

suuremas koguses kui 1000 t/a, olema registreeritud.

 

Kõik firma KAESER KOMPRESSOREN toodetes kasutatavad ülalnimetatud ained on õigeaegselt registreeritud.

Määruse kehtiv versioon on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes aadressil: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. detsember 2010

 

See teave on teile igas ELi keeles meie allalaadimislehel PDF-failina allalaadimiseks olemas.