Täishooldus – muretu elu kindla tasu eest

Kaeseri täishoolduslepinguga on kogu kasutamise ajal tagatud suruõhusüsteemide täielik ohutus ja kättesaadavus, ökonoomsus ning väärtuse kasv.

  • Teile sobival ajal ja teie töövajaduste järg teevad Kaeseri hooldustehnikud ülevaatusi ja hooldusi ning töökorda tagavaid remonttöid.

  • Seejuures kontrollitakse ning vajaduse korral reguleeritakse või uuendatakse funktsioneerimise ja ohutuse seisukohast tähtsaid komponente.

  • Täielik hooldusdokumentatsioon annab kindlustunde – ka kehtivaid õnnetusjuhtumite ennetamise eeskirju silmas pidades.

KAESERi täisteeninduse leping: ülevaatus, hooldus, järelevalve ja dokumentatsioon
Kaeseri täishooldusleping kindlustab teid igapidi. Ülevaatus, hooldus, järelevalve ja dokumentatsioon

Teie suruõhuvarustuse põhjal määratud kindel tasu

Hinna sees on järgmised tegevused ja materjalid.

  • Töövedelikud ja hooldeosad (koos keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega)
  • Regulaarselt uuendatavad osad (nt hoolduskomplektid, kiilrihmad, mootorilaagrid, voolikud)
  • Funktsioneerimist tagavad varuosad (nt SIGMA-plokk, mootor, jahuti)
  • Kõik tööaja, sõidu ja ööbimisega seotud kulud