Pakendimäärus

Teave muudetud pakendimääruse rakendamise kohta firmas KAESER KOMPRESSOREN Deutschland

Alates 1.1.2009 hakkas Saksamaal kehtima muudetud pakendimäärus. See määrus puudutab kõiki käibelolevaid pakendeid.

Era-lõpptarbija mõistet muudeti järgmiselt – alates 1.1.2009 kuuluvad era-lõpptarbijate hulka:

 • kodumajapidamised

ja sarnased pakendite tekkekohad, nagu

 • restoranid

 • hotellid

 • sööklad

 • valitsusasutused

 • kasarmud

 • haiglad

 • haridusasutused

 • heategevusasutused

 • vabakutselised

 • tüüpilised kultuurivaldkonna tekkekohad, nagu kinod, ooperiteatrid, muuseumid

 • tüüpilised vabaajavaldkonna tekkekohad, nagu puhkekeskused, puhkepargid, staadionid, peatuskohad

 • maamajandus- ja käsitööettevõtted, millel on kodumajapidamistele mõeldud paberi, papi, kartongi ja kergpakendi kogumisvahendid mahuga mitte üle 1100 liitri iga jäätmegrupi kohta.

 

Era-lõpptarbijate pakendite käitlemiseks oleme me alates 1.1.2009 alustanud koostööd sertifitseeritud käitlejaga Interseroh. Seeläbi on kõik KAESER KOMPRESSORENist otse või kaubanduse kaudu ringlusse antud pakendid vastavalt pakendimääruse §6-le sertifitseeritud.

 

Seega võivad kõik era-lõpptarbijad Kaeseri toodete pakendid oma pakendikogumiskonteinerisse panna.

 

Coburg, detsember 2008