Ülevaatus – kindlamast kindlam

Tootest ja intervallidest olenevalt kinnitavad Kaeseri hooldustehnikute tehtud suruõhuseadmete ülevaatused kasutajatele, milliseid hooldustöid võib lasta teostada oma personalil.

Ülevaatus: juurdepääs RIFD-kiibiga
Ligipääsu seadmele saab RFID-kiibi abil.

  • Ülevaatuse käigus kontrollib Kaeseri hooldustehnik suruõhu tootmis- ja töötlemiskomponentide kõiki funktsioneerimise ning ohutuse seisukohast olulisi detaile.
  • Täielik hooldusdokumentatsioon annab kindlustunde – ka kehtivaid õnnetusjuhtumite ennetamise eeskirju silmas pidades. Nii on kompressorijaama pikaajaline töökindlus ja kättesaadavus alati tagatud.
  • Klient võib ülevaatuse hoolduskokkuleppe igal ajal tühistada.
  • Ülevaatuse tähtajad lepitakse eraldi kokku vastavalt kasutaja ettevõtte vajadustele.

Tööaeg, sõidu- ja ööbimiskulud arvestatakse üldkuludena maha.