Hooldus – meie juures olete parimates kätes

Kui teile on oluline kompressorjaama ohutus, kättesaadavus ja väärtuse säilimine, siis on Kaeseri hooldusleping täpselt see, mida vajate. Kaeseri hooldustehnikud teevad ülevaatusi ja hooldustöid tootest ja intervallidest sõltuvalt.

Hooldus – KAESERis on see parimates kätes
Kaeseri hooldustehnikute juures on seadmete hooldus parimates kätes.

  • Hooldeosi vahetatakse kontrollnimekirja järgi.

  • Funktsioneerimise- ja ohutuse seisukohast tähtsaid komponente kontrollitakse ning vahetatakse pärast kliendiga kooskõlastamist välja.

  • Täielik hooldusdokumentatsioon annab kindlustunde – ka kehtivaid õnnetusjuhtumite ennetamise eeskirju silmas pidades. Nii on tagatud kompressorjaama pikaajaline töökindlus ja kättesaadavus.

  • Klient võib hoolduslepingu igal ajal tühistada.

  • Ülevaatuse tähtajad lepitakse eraldi kokku vastavalt kasutaja töövajadustele.

  • Töövedelike, hooldus- ja varuosade kulu arvestatakse vastavalt vajadusele.

 

Tööaeg, sõidu- ja ööbimiskulud arvestatakse üldkuludena maha. Soovi korral anname kasutatud töövedelikud ja hooldeosad jäätmekäitlusse.