Suruõhumahuti mahu arvutamine

Valige ühik

Palun kasutage kümnendike eraldamiseks punkti!

m³/min
min
bar
bar

* Täiendavat õhu pealevoolu läbi kompressori ei arvestata.