Tööstus 4.0 – tulevik on alanud

Nutikas õhk

Me kogeme seda vahetult – neljas tööstusrevolutsioon. Oma Industrie 4.0 kontseptiga kavandame ja viime ellu, käitame ja optimeerime teie suruõhku – individuaalselt ja digitaalselt. Tagame nutika suruõhu, nii tõhusalt nagu ei kunagi varem.

Kaeser Kompressoren pakub Industrie 4.0 lahendusi suruõhuvaldkonna jaoks.

Miks nutikas?

Intelligentse ühendusega Kaeseri suruõhusüsteemid pakuvad ülipaindlikes Industrie 4.0 tootmiskeskkondades usaldusväärselt olukorra jaoks sobivaid suruõhuvõimsuseid ja -kvaliteeti. Lisaks tuvastatakse suruõhuvõrgus kõrvalekalded juba ennetavalt, et võimaldada sihipärast hooldamist, enne kui kõrvalekaldest saab või kujuneb tehniline rike. Reaalajas teave võimaldab seda. Seeläbi saab tervikuna tõsta tootmise ökonoomsust ja paindlikkust.

Suruõhk 4.0 süda

SIGMA AIR MANAGER 4.0 ja selle neli suurt eelist.

 • Suruõhu juhtimissüsteemi muutlik kohandamine individualiseeritud seeriatootmise jaoks.
 • Parim võimalik tõhusus pideva reaalajas toimuva seire ja optimeerimise tõttu.
 • Maksimaalne kättesaadavus läbi kaugdiagnostika, ennetava hoolduse ja vältides kriitilisi tingimusi.
 • Optimaalne tulevikukindlus arvukate liideste, lihtsate tarkvaravärskenduste ja integreeritud energiahalduse tõttu, mis vastab standardile ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Küsimused ja vastused

Kui turvaline on digitaalne ühendamine KAESERiga?
 • Kompressorite võimsusandmeid edastatakse eranditult ja ainult suletud SIGMA NETWORKi kaudu. Ligipääs andmetele väljastpoolt ei ole võimalik. Kõik struktuurid vastavad Saksamaa Infotehnoloogia Ameti (BSI) soovitustele.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 automaatne rikkehaldus töötab ka voolukatkestuste korral. Kompressorid lülituvad sellisel juhul sisemise juhtimise peale.
Milliseid eeliseid pakub ennetav korrashoid ja hooldus (Predictive Maintenance)?
 • Paindlikud nõudmised suruõhuga varustamise järele eeldavad paindlikku hooldust. Üksnes kindlatel välpadel põhinev tavapärane hooldus on praegusel juhul liiga piiratud. Peale selle langetab dünaamiline ja tegelikule vajadusele vastav hooldus kulusid.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 saadab pidevalt ning reaalajas kõik töö- ja keskkonnaparameetrid KAESER DATA CENTERisse. Meie endi poolt programmeeritud eritööriistaga tuvastatakse seeläbi kõrvalekalded varakult ja ennetatakse kulukaid rikkeid.
Mida tähendab võimsusandmete pidev analüüs seadme tõhususele?
 • Oluliste tööparameetrite (nt tihendustemperatuur, rõhu kastepunkt või rõhkude erinevused/kaod) jälgimisega saab hoida suruõhuseadme energiatõhusust alati optimaalses vahemikus.
 • Reaalajas jälgimise ja analüüsimise abil on optimaalne andmete ajakohasus alati tagatud ka kiirete tootmises toimuvate muudatuste korral.
 • Nii saate alati õigeaegselt teada rikkeohtlikud kohad ja võite võtta kasutusele sobivaid vastumeetmeid.