Kaeser Kompressoren tagab, et firma Horst Scholz GmbH & Co. KG poolt juht- ja tootmisõhule esitatud kõrgeimad nõuded oleks täidetud
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Kõrgtehnoloogiline suruõhk kõrgtehnoloogilistele toodetele

Suruõhu tarne-lepingu raames ja Industrie 4.0 vaimus tarnib KAESER suruõhku firmale Horst Scholz GmbH & Co. KG. Viimane säästab sealjuures oluliselt energiakuludelt.

Horst Scholz GmbH & Co. KG. on tootja, kelle plastist täppisdetailid leiavad Kronachist Ülem-Frangimaal tee nimekate tootjateni autotööstuses ja meditsiinitehnikas. Kuna just nimelt meditsiinivaldkonnas on nõudmised toodete kvaliteedile väga kõrged, peab ka kasutatav juht- ja tootmisõhk kõrgeimatele nõuetele vastamiseks piisav olema.

Selleks et suruõhutootmises pidevalt uusimal tasemel olla ja kõiki Industrie 4.0 võimalusi kasutada ning kuna autotööstuse hankivas tööstuses tuleb ikka ja jälle kõikumisi ette, valis Scholz lepingulise jaama Kaeserilt. Sellise lepingulise mudeli puhul jääb suruõhujaam tootja omandiks ja tootja kasutab suruõhku samamoodi kui elektrit seinakontaktist. Arvestatakse sealjuures ainult tegelikult kasutatud suruõhukogust kindlaksmääratud hinna juures. Seega muutuvad fikseeritud kulud bilansis muutuvkuludeks. Scholzis paigaldati jaam ruumisäästlikus konteinervariandis ettevõtte katusele.

Kaeser Kompressoreni kompressorijaam Scholzis
Moodsaim tehnika Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) näol hoolitseb selle eest, et suruõhk alati saadaval oleks ning seda tõhusalt ja energiakulusid säästvalt toodetaks.
Täpne analüüs tagab mõõdu järgi tehtud lahendused

Peale põhjalikku suruõhuauditit, mis ettevõtte vajadused üksipulgi lahti harutas, projekteeriti Scholzi suruõhujaam tehnika uusimale tasemele vastavalt – sel on kõik omadused, mis ühel tänapäevasel jaamal olema peaksid. Loomulikult on esiplaanil kvaliteetne, kindel suruõhuvarustus, efektiivsus ja energiakulude kokkuhoid, aga rolli mängivad ka hooldussõbralikkus ning ühendamine ja juhtimine Industrie 4.0 tähenduses koos ennetava hoolduse võimalusega. Lisaks planeeriti kohe ka ohutuskontseptsioon. Analüüsist saadud andmed sisestati uue seadme juhtsüsteemi – antud juhul oli selleks Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – ja need on aluseks kogu jaama ülitõhusaks käitamiseks. Selleks loovad aluse kompressorid ja suruõhutöötlemise komponendid, mis on varustatud sisseehitatud tööstusarvutitega, mis on võimelised kõik oma andmed vastavasse juhtsüsteemi edastama. See ülem-juhtsüsteem valvab korraga nii komponente kui ka keskkonna- ja tootmistingimusi.

Peale selle optimeerib see muuhulgas rõhu kvaliteeti, kohandab kompressorijaama väljastusvõimsuse automaatselt muutuvale rõhuvajadusele, optimeerib igakülgselt energiatõhusust reguleerimise ja lülituskadude, rõhu paindlikkuse kaudu ning valmistab suruõhujaama nagu ennetava hoolduse (Predictive Maintenance) puhul ette tulevaseks teeninduseks. Lisaks pakub juhtseade kaugdiagnostika võimalust. See tähendab, et kui käitaja soovib, siis saadetakse andmeid jooksvalt tootja andmekeskusse järelevalveks. Ülem-juhtseade analüüsib iseseisvalt iga konkreetset olukorda ja saadab vajaduse korral teate hooldusmeeskonnale, otse kohalikult montöörile või tootja andmekeskusele. See tootja andmekeskus on nüüdsest sõlmpunkt kõigile järgnevatele tegevustele – ja seda üle maailma.

Kiirelt ja turvaliselt Sigma Networki kaudu

Selleks et saavutada turvaline ja kiire andmeedastus nii sise- kui ka välisvõrkudes, on suruõhujaam Scholzis varustatud lisaks Sigma Networkiga. See võimekas Etherneti baasil arvutivõrk on turvaliselt suletud ja garanteerib suruõhujaama optimaalse seire ja tõhusa juhtimise samaaegse kõrgeima andmeturvalisuse juures. Genereeritud andmed võimaldavad seda, et hooldust ei tehta enam kindlate ajavahemike järel, vaid just siis, kui tekib vajadus. Samaaegselt teate saatmisega ülem-juhtseadmele, et hoolduse aeg on käes, reguleeritakse materjalivoo infrastruktuuri.

Tänaseks on meil mugav lahendus suruõhutarbe rahuldamiseks.
Karl-E. Ebert, Scholzi tehnika- ja arendusosakonna juhataja

Materjalinõuded saab automaatselt jaotuskeskusse edastada. See koordineerib materjaliga varustatust nii ettevõtte oma tootmise tarbeks kui ka allhankijate vahel, nii et materjaliga varustatus on alati kindel ja samal ajal on kulud madalad, kuna ei alustata ebavajalikku toomist. Kõik see tõstab tootmiskindlust nagu ka tõhusust, langetab samal ajal energiakulusid ja kõiki kulusid elutsükli vältel.

Heitsoojuse taaskasutus vähendab energiakulusid

Uue suruõhujaamaga kasutati Scholzis esmakordselt ka võimalust heitsoojuse taaskasutuseks. Scholz kütab nüüd suruõhutootmisel tekkiva kompressorite heitsoojusega oma tootmissaale. See on juba esimesel kasutusaastal viinud õlikulude vähenemisele u 50 protsendini.