Tulevikutehnika: Madalrõhk 4.0

Puhuri intelligentne ja lihtne juhtimine: Sigma Air Manager 4.0 on lahendus puhurjaamade automatiseerimiseks. See pakub parimat energiatõhusust ja kulude kokkuhoidu ning võimaldab kasutada rakendusi Tööstus 4.0 võtmes.

Sigma Air Manager 4.0 juhtseade
Sigma Air Manager 4.0 mitte ainult ei kontrolli ja juhi ülitõhusalt kõiki puhurijaama komponente, vaid muudab need ka keskkonna Tööstus 4.0 jaoks sobivaks.

Sigma Air Manager 4.0 on puhurjaama süda ning ja Tööstus 4.0 tulevaste teenuste kasutamise võtmetehnoloogia. Keskse ajuna juhib see ülitõhusalt eri masinaid ja kohandab tootlikkust täiuslikult voolumahu vajaduse profiilile. See vajab ainult protsessijuhtimise süsteemilt sisendit soovitud rõhkude vahe kohta ja reguleerib siis kõiki puhureid optimaalselt. Osalise koormuse kattuvused ja üksiklahendused kuuluvad seega sama palju minevikku nagu ka keerulised paigaldamised. Üks tsentraalne puhurijaam varustab kõiki rakendusi. Sekundite jooksul analüüsib see tööandmeid, simuleerib tegutsemisalternatiive ja valib seejärel välja tõhusaima. Tulemus: seniolematu ulatusega energiatõhusus.

Kõik jaama komponendid on optimaalselt üksteisega kooskõlastatud, neid juhitakse ühiselt ja nad töötavad kliendi vajaduste järgi. Protsess käigus saadakse, edastatakse ja hinnatakse tööandmeid reaalajas seire kaudu. Tulemusi kasutatakse võimalike rikete võimalikult varajaseks tuvastamiseks ja nende ärahoidmiseks õigeaegse sekkumisega.

SAM 4.0 töötab 30 keeles ning lihtsalt kasutatav 12-tolline värviline puuteekraan näitab kohe, kas seadme töö on energiakasutuse mõttes nn rohelises tsoonis. Tööstaatust, rõhuajalugu, suruõhu hetkelist tarnet, energiatarbimist, hooldust ja mistahes veateateid saab lihtsalt kuvada ja analüüsida nii reaalajas kui ka minevikust. Arvutit ja võrguühendust kasutades saab sellele teabele mugavalt ligi igal pool, mitte ainult seadmest endast. See tagab kindlustunde, loob aluse ennetavale hooldusele ja võimaldab kasutada energiahaldust standardi ISO 50001 järgi.

Masinaülene juhtseade pakub lisaks uusi võimalusi puhurite ennetavate korrashoiutööde jaoks. Seni sai hooldustöid teha ainult järjekordse hooldustähtaja raames või remontida alles siis, kui mõni tõrketeade ilmus. Süsteemiga SAM 4.0 saab juba enne tõrke tekkimist võtta korrashoidu tagavaid meetmeid ja seeläbi vältida seisakuaegade ning nende tagajärjel tekkivate kahjude kulusid.

Masinatesse integreeritud andurid ja juhtseade Sigma Control 2 tuvastavad protsessiandmeid ning suunavad need kohe edasi Sigma Air Manager 4.0-le. Eritarkvara abil edastatakse andmed Kaeser Data Centerisse ja analüüsitakse reaalajas. Kaeser Data Centeris toimub tööandmete keskne seire ja töötlemine. Vajaduse korral võetakse tarvitusele meetmed ennetavate korrashoiu- ja hooldustööde jaoks.

Nii saab hooldus- ja vajalikke remonttöid teha just siis, kui nad ka tõepoolest vajalikud on. See hoiab kokku aega ja kulusid ning tagab puhuri ja seega ka sellega varustatavate protsesside kindla kättesaadavuse.

22. 01 18 , Trükkimine lubatud – soovime kinnitust

Allalaadimisi artikli kohta
Sigma Air Manager 4.0 juhtseade

Sigma Air Manager 4.0 mitte ainult ei kontrolli ja juhi ülitõhusalt kõiki puhurijaama komponente, vaid muudab need ka keskkonna Tööstus 4.0 jaoks sobivaks.

Laadi alla pilt 1 (JPG, 463 KB)