Sigma Air Service – Põhjalik hooldus ja remont

Peamise energiaallikana peab suruõhk olema tootmisettevõtetes alati saadaval õiges koguses ning ettenähtud kvaliteedi ja rõhuga. Arvesse tuleb võtta ka täiendavaid faktoreid nagu tootmiskulude vähendamist ja protsessi ladusamaks muutmist, et ettevõtte konkurentsivõime säiliks. Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik kulude läbipaistvus ning holistlik lähenemine suruõhusüsteemide hooldusele ja remondile.

Sigma Air Service´i klienditeenindus
Sigma Air Service ei taga üksnes maksimaalse suruõhu saadavaloleku ja märkimisväärse süsteemi töökindluse, vaid aitab ühtlasi oluliselt säästa kulusid.

Firma Kaeser on seetõttu välja töötanud süsteemi Sigma Air Service, et tagada alati suruõhusüsteemide töö parim jõudlus. Kogenud süsteemitehnikud, kes on läbinud koolituse elektri, mehaanika, suruõhu käsitsemise ja süsteemi & juhtimise alal, tagavad kliendi suruõhusüsteemi iga aspekti korrektse hoolduse ja remondi. Kaeser koostab individuaalse remondi- ja hooldusgraafiku, mis vastab konkreetselt iga suruõhusüsteemi suurusele ja töötsüklile. Koos spetsiaalse online-toega optimaalsete hooldusintervallide määramiseks aitab see planeerimisprotsess tagada suruõhu saadavaloleku, parandab süsteemi töökindlust ja vähendab suruõhu kulusid.

Kuni 30 protsenti madalamad energiakulud
Sõltuvalt suruõhupaigaldise töötsüklist võivad energiakulud moodustada kuni 90 protsenti suruõhutootmise kogukuludest. Seetõttu on soovitav, et hooldustehnik kontrolliks põhjalikult kogu süsteemi, mitte üksnes üksikkomponente, vähemalt kord aastas. On tõestatud, et Sigma Air Service aitab vähendada energiakulu erinevates suruõhujaamades kuni 30 protsenti

Ohutus eelkõige
Optimeeritud suruõhujaam on vaid üks paljudest elementidest, mis on vajalik ettevõttele ohutu ja töökindla energiaallika tagamiseks. Nii näiteks on oluline, et kõik tööohutuse ja õnnetuste vältimise eeskirjad oleksid alati automaatselt rakendatud ja kohaselt dokumenteeritud. Sarnaselt lennukihooldusele kasutavad firma Kaeser hooldustehnikud kontroll-lehti ja ettenähtud tarvikukomplekte, et järgida toote- ja ajaspetsiifilisi töögraafikuid.
Paljude muude aspektide hulgas keskendub selline holistlik lähenemine põhjalikule süsteemi hooldusele ja remondile järgmiselt: sisend/väljundrõhu, süsteemi juhtimistüübi, taimerite ja Sigma Air Manager sidepidamise optimeerimine suruõhujaama kompressoritega. Lisaks sellele dokumenteerivad hooldustehnikud hoolikalt kõik süsteemi juures tehtud tööd, toimingud ja ohutusülevaatused.
Selle tulemusena pole süsteemi juht üksnes kindel optimeeritud süsteemi töös ja suruõhu olemasolus, vaid võib olla ka rahulik teades, et kõik tööd teostatakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Sigma Air Service tagab täieliku vastavuse suruõhusüsteemidega seotud nõuetele ja annab vastava tõenduse, samal ajal, kui ‘tootja täiendused’ hoiavad süsteemi ajakohase, kasutades uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Lisaks sellele tagab Sigma Air Service firma Kaeser originaalvaruosade ainukasutuse, mis annab oluliselt pikema komponendi tööea ja võimaldab kasutajal pikemaid hooldusintervalle ära kasutada. 

Keskkonnateadlik teenindus ühest allikast
Sigma Air Service võimaldab suruõhu kasutajatel usaldada nende suruõhusüsteemide terviklik remont ja hooldus pühendunud ekspertide meeskonnale. Eelised kõnelevad iseenda eest, kuna kasutajad lõikavad kasu optimeeritud suruõhu saadavalolekust, madalamatest energiakuludest ja isegi võimalikest riigipoolsetest finantssoodustustest. Lisaks sellele aitab väiksem energiakulu võidelda kliimamuutusega tänu vähenenud süsiniku emissioonidele, samuti kaitsta keskkonda nii täna, kui tulevikus. 
Sigma Air Service võimaldab suruõhusüsteemide kasutajatel keskenduda oma põhitegevusele ja kasutada efektiivsemalt varem hooldusel rakendatud personali oskusi ettevõtte edukuse suurendamiseks.

08. 03 06 , Trükkimine lubatud – soovime kinnitust

Allalaadimisi artikli kohta
Sigma Air Service´i klienditeenindus

Sigma Air Service ei taga üksnes maksimaalse suruõhu saadavaloleku ja märkimisväärse süsteemi töökindluse, vaid aitab ühtlasi oluliselt säästa kulusid.

Laadi alla pilt 1 (JPG, 2.48 MB)