Suruõhuauditid tõstavad esile potentsiaalse kokkuhoiu

Kasvavad enegiahinnad ning kiirete kliimamuutuste oht panevad tööstussektori suure surve alla. Hetkel on ainus tõeliselt efektiivne vahend nende küsimuste lahendamiseks energia jõudluse süsteemi parendamine. See on valdkond, kus kaasaegne suruõhutehnoloogia võib olulist mõju avaldada. Näiteks on detailne suruõhu audit äärmiselt kuluefektiivne viis olemasolevate suruõhusüsteemide potentsiaalsete kokkuhoiukohtade esile toomiseks.

Suruõhukoormuse analüüs
Suruõhuauditeid on kaasaegseid andmemeerikuid (pildil) kasutades lihtne läbi viia ning need annavad hindamatut informatsiooni suruõhusüsteemi jõudluse ning optimiseerimispotentsiaali kohta.

Uuringud1 on teinud kindlaks, et Euroopas asuvad suruõhusüsteemid tarbiks keskmiselt 33 protsenti, ning mõnedel puhkudel isegi 71 protsenti, vähem energiat kui rakendataks asjakohaseid optimiseerimismeetmeid. Energia tarbimine moodustab valdava osa suruõhusüsteemi töötamiskuludest.

Efektiivse süsteemi optimiseerimise eeltingimuseks on suruõhusüsteemi laiapõhjaline analüüsimine. Tänapäevased arvutitel põhinevad mõõtesüsteemid nagu näiteks Kaeser ADA (Air Demand Analysis - õhu kulutuse analüüs) tehnoloogia on suhteliselt lihtsalt rakendatavad ning annavad muljetavaldavaid tulemusi. Andmemeerikute kasutamine lubab jälgida suruõhusüsteemi tööd ilma õhu jaotusvõrgu töösse sekkumata ning teha kindlaks õhu tarbimuse väärtusi suruõhu vooluhulga mõõtmise abil. Neid andmeid kasutatakse hiljem üksikute kompressorite jõudluse kindlaks tegemiseks ning süsteemi kui terviku 'nõrkade kohtade' määratlemisel. Kõik vajalikud andmed kogutakse andmemeerikute abil kokku ning edastatakse seejärel PC-sse, kus luuakse süsteemispetsiifiline õhu tarbimuse profiil. Profiil tuvastab nõudluse kõikumised, jõudeolekud, kompressori töötamise / mitte töötamise ajad ning näitab samuti iga üksiku kompressori võimsuse eraldust suruõhu nõudluse suhtes. Õhu nõudluse analüüsist tulenevaid andmeid hinnatakse seejärel spetsiaalse arvutiprogrammiga ('Kaeser Energy Saving System' ehk lühemalt 'KESS') parima süsteemilahenduse leidmiseks. Lisaks on KESS võimeline simuleerima erinevaid alternatiivseid süsteeme ning võrdles neid olemasoleva suruõhu lahendusega. Saadud võrdlus koos amortisatsiooniperioodi välja arvutamisega näitavad kokkuvõttes vaja minevate moderniseerimismeetmete ulatust nagu näiteks uus konfiguratsioon, üksikute / kõikide kompressorite ja / või suruõhu töötlemiskomponentide välja vahetamine.

Kaasaegsete suruõhu haldussüsteemide nagu näiteks 'Sigma Air Manager' (SAM) kasutamine on samuti soovitatav pikaajalise suruõhu jõudluse saavutamiseks ning kasvuhoonegaaside emissioonide hoidmiseks absoluutsel miinimumil. Kaasaegset tööstus PC järeleproovitud Internetitehnoloogiaga ühendav 'Sigma Air Manager' (SAM) on kõik-ühes keskjuhtimisseade ja veebiserver, mis pakub täpset kompressorite ning seotud süsteemikomponentide töö koordineerimist suruõhu installatsiooni raames. SAMile on võimalik juurde lisada täiendav pikaajalise analüüsi töövahend 'Sigma Air Control plus', mida on võimalik ilma täiendava tarkvarata kasutada igalt tavalise brauseri ning interneti juurdepääsuga varustatud lauaarvutilt. Koormusega ja koormuseta olekuid, süsteemi rõhku, võimsustarbimust ning kompressori töötsükleid saab kõiki arvutiekraanilt erinevates aspektides jälgida ning hinnata kuni ühe aastase perioodi kohta ulatuses. See lubab kasutajal hoida silm pidevalt peal suruõhu kuludel ning jällgida igal ajal detailselt õhusüsteemi tööd.


1: Vaadake Seitz, Anja: Ergebnisanalyse der von KAESER KOMPRESSOREN durchgeführten Air-Audits für die Kampagne Druckluft-effizient. Diplomarbeit Fachhochschule Coburg, Fachbereich Maschinenbau (2004)

14. 07 08 , Trükkimine lubatud – soovime kinnitust

Allalaadimisi artikli kohta
Suruõhukoormuse analüüs

Suruõhuauditeid on kaasaegseid andmemeerikuid (pildil) kasutades lihtne läbi viia ning need annavad hindamatut informatsiooni suruõhusüsteemi jõudluse ning optimiseerimispotentsiaali kohta.

Laadi alla pilt 1 (JPG, 1.61 MB)