Kasutusvalmis rootorpuhurite uus tooteseeria

Kaeseri mudelid EB 291 C ja EB 421 C tarnitakse ühendusvalmitena, koos integreeritud toiteploki ja kontrollsüsteemiga. Kuna mootori võimsus võib ulatuda 18,5 kW-st 75 kW-ni, on seadmete võimalik jõudlus kuni 1000 mbar (ülerõhk) või 500 mbar (vaakum) juures 15 kuni 40 m³/min. Uute puhurite tähtsaimateks kasutusaladeks on pulbermaterjalide pneumaatiline transport, vee- ning reoveekäitlus ja puhumisõhu tootmine. Sama ülesehitusega CBC- ja DBC-seeria puhurid on saadaval õhuvoolu kogustele alates 4,7 kuni 40 m³/min.

Puhur EBC
Kaeseri EBC-seeria rootorpuhurites on arukas konstruktsioon ühendatud erakordse tõhususe ja töökindlusega. Hõlpsat ligipääsu tagav ülesehitus võimaldab mitme seadme kõrvuti paigaldamist.

EBC-seeria puhureid on võimalik tarnida käivitusvalmitena, koos kõigi andurite ja täht-kolmnurk-käivititega või kiiruse paindlikku reguleerimist võimaldava sagedusmuunduriga. Terviklikud süsteemipaketid on CE- ja EMC-sertifitseeritud, mis hõlbustab nii kasutaja kui ka süsteemi tarnija tööd süsteemi planeerimisel, paigaldamisel, sertifitseerimisel, dokumenteerimisel ja käikuandmisel. Samuti on võimalik valida eri mootorite vahel, mis vastavad eri jõudlusnõuetele. Müra ja pulsatsiooni vähendavad meetmed tagavad samas alati vaikse töö.

Need innovatiivsed rootorpuhurite süsteemid põhinevad läbinisti arukal konstruktsioonil - valdkonna juhtivalt tegijalt nagu Kaeser Kompressoren ei saagi vähemat oodata. Süsteemi kasutajad säästavad oluliselt nii energia- ja käituskuludelt kui ka paigaldukuludelt, planeerimiselt, käikuandmiselt ja sertifitseerimiselt. Samuti on neile puhuritele iseloomulik suurepärane töökindlus ja erivõimsuse tase. Tänu komponentide ruumisäästlikule paigutusele on seadme mõõtmed erakordselt kompaktsed. Kuna puhurite konstruktsioon võimaldab kõiki hooldustöid seadme eest teostada, saab mitu puhurit üksteise kõrvale paigutada. Tavaliselt seadmest väljapoole paigaldatavad komponendid nagu nt juhtklapid on paigutatud seadme korpuse sisse ja neid juhitakse puhuri sisemise Omega-juhtimisseadmega. Tsentraliseeritud puhuriplokkide planeerimine, paigaldus ja dokumenteerimine muutuvad seega veelgi lihtsamaks.

Loomulikult ei sõltu käituskulud ainult ploki üksikute komponentide efektiivsusest. Olulised on ka mitmed muud tegurid, näiteks tegelik rõhu- ja õhutarve, otstarbekohaste ja omavahel sobivate puhurite ja veosüsteemide valik ning individuaalselt kohandatud tööjärjestuse juhtimine. Just siin võib õhutarbe analüüs (Air Demand Analysis, ADA) hindamatuks abiks olla: sellise põhjaliku analüüsi abil on võimalik tuvastada, kuidas suruõhutarve aja jooksul muutub, kui efektiivselt puhuriplokk toimib ja kui palju saab kasulikku tööd ja tõhusust veelgi suurendada. Teiseks võimsaks optimeerimisvahendiks on Kaeseri energiasäästusüsteem (Kaeser Energy Saving System, KESS). See spetsiaalne planeerimistarkvara võimaldab eri süsteemivariantide tööd simuleerida ja omavahel võrrelda ning vastavaid võimalikke sääste välja arvutada. Ka tulevaste kontrolli- ja hoolduskulude teadmine on seadme elutsükli kulude arvestamiseks hädavajalik - nii üksikute puhurite kui ka puhuriplokkide puhul. Mõistagi nõuab see ülesanne teadmisi ja oskusi, mida suudab pakkuda ainult kogenud suruõhusüsteemide tarnija nagu Kaeser Kompressorid. Kaeseri valinud projekteerijad ja kasutajad saavad kasu nii kõigist Kaeseri uusima põlvkonna puhurite pakutavatest eelistest kui ka ettevõtte aastakümnete pikkusest kogemusest süsteemide planeerimise ja optimeerimise alal. Neile on tagatud süsteemide suurem tõhusus ja maksimaalne töökindlus.

14. 06 12 , Trükkimine lubatud – soovime kinnitust

Allalaadimisi artikli kohta
Puhur EBC

Kaeseri EBC-seeria rootorpuhurites on arukas konstruktsioon ühendatud erakordse tõhususe ja töökindlusega. Hõlpsat ligipääsu tagav ülesehitus võimaldab mitme seadme kõrvuti paigaldamist.

Laadi alla pilt 1 (JPG, 191 KB)