Optimeeritud suruõhuvõrgu täitesüsteemid kompressorijaamadesse

Paljud ettevõtted lülitavad oma kompressorid ööseks või nädalavahetuseks välja, et vältida suruõhuleketest põhjustatud energiakadusid. Võte on iseenesest kasulik, kuid sellel on üks oluline puudus: kompressorite uuesti käivitamisel riskitakse suruõhu järeltöötlusseadmete ülekoormamise ja suruõhu saastumisega (niiskuse sisaldus suruõhus). Probleemi lahendavad Kaeser Kompressorite optimeeritud suruõhuvõrgu täitesüsteemid (algrõhu regulaatorid).

Rõhuhoidesüsteem DHS suruõhu käitlemissüsteemi juurde
Kaeser Kompressorite optimeeritud suruõhuvõrgu täitesüsteemid (algrõhu regulaatorid) on saadaval eri suurustes. Need aitavad energiat säästa, tagavad suruõhu kvaliteedi ja on hõlpsasti ühendatavad peajuhtsüsteemide ja kontrollsüsteemidega.

Mitme lekkekohaga suruõhusüsteemis on väga tõenäoline, et kompressorite pikema seisaku ajal kaob rõhk kogu õhujaotusvõrgust. Taaskäivitamisel juhivad kompressorid kõigepealt õhku tühja õhujaotusvõrku. Sellisel käivitamisel tõuseb suruõhku töötlevate komponentide (nt kuivatite ja filtrite) koormus normaalsega võrreldes koguni kümnekordseks. Nii satub õhujaotusvõrku saasteaineid ka parimate kuivatite ja filtrisüsteemide korral. Seda soovimatut nähtust saab hõlpsasti ja kulutõhusalt vältida, kasutades Kaeser Kompressorite suruõhuvõrgu täitesüsteeme.

Suruõhuvõrgu täitesüsteem paigaldatakse kompressorijaamas viimasest suruõhu järeltöötlusseadmest vahetult allavoolu, nii säilitab suruõhusüsteem rõhu ka siis, kui kompressorid on välja lülitatud. Kui suruõhku taas vajatakse, taastub süsteemi nõutav rõhk kiiresti ja ilma kaasneva ülekoormuseta. Kuna suruõhuvõrgu täitesüsteemi klapp avaneb alles süsteemi nominaalrõhu saavutamisel, säilib kuivati ja filtri töörõhk pidevalt. Seega säästavad algrõhu regulaatorid energiat ja on olulised ka suruõhu kvaliteedi tagamiseks. Uut optimeeritud konstruktsiooni iseloomustavad hästi jälgitav, klaasist klapiasendi indikaator ja elektroonilised alarmfunktsioonid. Lihtne elektrooniline süsteem on intuitiivse menüü abil hõlpsasti programmeeritav ning ühendamine juht- ja kontrollsüsteemidega on äärmiselt kerge; signaali annab integreeritud rõhuandur.

15. 06 12 , Trükkimine lubatud – soovime kinnitust

Allalaadimisi artikli kohta
Rõhuhoidesüsteem DHS suruõhu käitlemissüsteemi juurde

Kaeser Kompressorite optimeeritud suruõhuvõrgu täitesüsteemid (algrõhu regulaatorid) on saadaval eri suurustes. Need aitavad energiat säästa, tagavad suruõhu kvaliteedi ja on hõlpsasti ühendatavad peajuhtsüsteemide ja kontrollsüsteemidega.

Laadi alla pilt 1 (JPG, 1.31 MB)