Turundust puudutav andmekaitse

Kogume, salvestame ja töötleme sinu isikuandmeid turunduseesmärgil.

Vastutav töötleja on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 kohaselt

KAESER KOMPRESSORIT Oy Eesti filiaal
Kesk tee 23
75301 Jüri, Harjumaa
Tel. 6064 290

 

Kogume, salvestame ja töötleme sinu isikuandmeid, et saaksime saata sulle kliendilehti, kutseid või kampaaniakirju posti ja/või e-posti teel või et tähtaegu kokku leppida. Kui sa ei soovi anda oma nõusolekut nendeks toiminguteks, palume sul teatada sellest aadressil kliendiandmed.estonia@kaeser.com.

Töötleme turunduseesmärgil ainult järgmisi andmeid: perekonnanimi, eesnimi, ettevõte, ametikoht ettevõttes, ettevõtte aadress, e-posti aadress ja telefoninumber ning lisateave selle kohta, milline on sinu eelistatud suhtlusviis.

KAESER’i siseselt töötlevad neid andmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 9 kohaselt müügi-, hooldus- ja turundusosakond. Sinu päring saadetakse edasi töökäsu saanud ettevõtetele (nt koostööpartneritele), kes abistavad meie ettevõtet päringu menetlemisel. Kolmandatele isikutele andmeid ei edastata.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse kolmandatesse riikidesse või Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 kohaselt teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatakse sinu isikuandmeid ainult sinu enda soovil, kui näiteks soovid pakkumist välismaiselt tütarettevõttelt. Sellisel juhul, kui isikuandmed edastatakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 kohaselt väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse kolmandatesse riikidesse, tagavad KAESER KOMPRESSOREN SE ja sellega seotud saksa ettevõtted, et järgitakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 sätteid.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 sätete kohase õigustatud huvi sinu andmete töötlemiseks moodustab sinu poolt antud ja kehtiv nõusolek või see, et oled registreerunud kliendina saanud meilt juba varem turundusmaterjali. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 sätete kohaselt on sul õigus keelata millal tahes sinu andmete kasutamine turunduseesmärkidel siin: kliendiandmed.estonia@kaeser.com.

Kui sinuga sõlmitud lepingud või seadusest tulenevad eeskirjad kohustavad meid andmeid kauem säilitama, hoiame ära andmete kasutamise turunduseesmärkidel.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 ja sellele järgnevate artiklite kohaselt on sul õigus nõuda ligipääsu andmetele ning andmete korrigeerimist, kustutamist ja nende töötlemise piiramist. Sellisel juhul võta ühendust aadressil:

KAESER Kompressorit Oy Eesti filiaal
– Andmekaitseametnik –
Kesk tee 23
75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa

E-post: andmekaitse.estonia@kaeser.com

Kaebuste esitamise aadress:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn

Tel. +372 6274 135
E-post: info@aki.ee ; Koduleht www.aki.ee