Fürst GmbH toodetud plasttopsi põhi.
Fürst GmbH

Lausa mitmekordselt jätkusuutlik

Lausa mitmekordselt jätkusuutlik!

Kas olete vahel heitnud pilgu plasttopsi põhja, millest nosite nt kummikomme, küpsiseid või vahvleid? Vaid vähesed teevad seda, kuid seal nähtu taga võib peituda mõni Saksa tootja, kes võib oma intelligentse suruõhulahendusega anda idee ka teile.

On võimalik, et topsi põhja vaadates leiate sealt firma Fürst logo. See on kolmandat põlve perekonna juhitud ettevõte, mille peamine tootmiskoht asub Frangimaal Hallerndorfis ja millel on filiaalid ka Prantsusmaal. Hiljuti lasi Fürst end sertifitseerida energiahalduse direktiivi ISO 50001 järgi ning kontrollis, moderniseeris ja parandas kõiki ettevõttesiseseid protsesse. Tulemusena saavutati oluline kulude kokkuhoid. Sertifitseerimise käigus viidi ka suruõhuga varustamine uusimale tasemele. Peale oluliselt vähenenud energiakulutuste on ettevõte nüüd tulevikuks valmis ja parimal viisil ettevalmistatud Industrie 4.0 jaoks.

Suurimad kvaliteedinõuded ja tõhusus

Fürst toodab toiduainetööstusele pritsevalumeetodil pakendeid. See tähendab suurimaid tootele ja kogu tootmisprotsessile esitatavaid kvaliteedinõudeid. Samal ajal tähendab Saksamaal tootmine seda, et konkurentsivõimelisel rahvusvahelisel turul olemiseks peab olema tagatud ka suurim efektiivsus.

Nadja Fürst on praeguse firmaomaniku tütar, nn neljas generatsioon, kes on just sellele rajale astunud. Ta vastutab ettevõttes kvaliteedihalduse eest. „Kvaliteet on meile kõige tähtsam. Kuid selle kõrval on ka jätkusuutlikkus väga oluline,“ ütleb ta. „Mitte ainult meie toodete puhul, vaid ka tootmisel. Jälgime toodetavate anumate puhul, et need oleksid korralikult suletavad, nõudepesumasinakindlad ja taaskasutatavad, pakkudes seega võimalikult pikka kasutusiga, kuid samuti kontrollime ka seda, et ressursside kasutamine oleks säästlik.“

Tootmine pneumaatika abil ettevõttes Fürst GmbH.
Suruõhk peamise töövahendina

Fürstis kasutatakse kõikjal tootmises suruõhku. Alates materjalide transportimisest kuni valmistoodete läbipuhumise ja eemaldamiseni. Seda kasutatakse ka vaakumi jaoks. Peamise töövahenina on suruõhul arvutustes suur osakaal. Seega on mõistetav, et Nadja Fürst tahtis suruõhuvarustust, mis säästab võimalikult palju energiakulusid, kuid on siiski usaldusväärne ja parima kvaliteediga.

Peale põhjalikku suruõhuauditit, mis ettevõtte vajadused üksipulgi lahti harutas, projekteeriti Fürsti suruõhujaam tehnika uusima taseme kohaselt – sel on kõik omadused, mis ühel tänapäevasel jaamal olema peaksid. Loomulikult on esiplaanil hea kvaliteediga usaldusväärne suruõhuvarustus, tõhusus ja energiakulude säästmine.

Suurem potentsiaal – tänu süsteemile SIGMA AIR MANAGER 4.0

Uue, täpselt suruõhuvajaduse jaoks häälestatud kompressori paigaldamisega tõsteti suruõhutootmise tõhusust ning rõhuhoidesüsteemide ja uute kuivatite paigaldamisega viidi ellu suruõhukvaliteedi pideva tagamise kontsept.

Enne ümberehitust polnud Fürsti kompressorjaamal masinateülest juhtimissüsteemi. Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) paigaldamine avab nüüd lisapotentsiaali tõhususe tõstmiseks, mugavamaks hooldamiseks ning Industrie 4.0 põhimõtetele vastavaks ühendamiseks ja juhtimiseks, jättes võimaluse hiljem kasutada ennetavat hooldust.

Selleks loovad aluse kompressorid ja suruõhutöötlemise komponendid, mis on varustatud tööstuslike juhtimissüsteemidega, mis on võimelised edastama kõik oma andmed kõrgema tasandi juhtimissüsteemi. See kõrgema tasandi juhtimissüsteem SAM 4.0 suudab samal ajal jälgida komponente, keskkonna- ja tootmistingimusi ning kohandada toodetavat suruõhukogust täpselt ettevõtte praeguse vajadusega sobivaks. Muu hulgas optimeerib see suruõhu kvaliteeti, kohandab automaatselt kompressorjaama tootlikkust suruõhutarbimise kõikumisel, optimeerib üldist energiatõhusust, võttes aluseks reguleerimiskaod, lülituskaod, rõhu paindlikkuse, ning seab kompressorjaama valmis tulevaste teenuste, näiteks ennetava korrashoiu jaoks. Samuti pakub juhtseade kaugdiagnostika võimalust. See tähendab, et kui käitaja soovib, saadetakse andmeid järelevalveks pidevalt masinatootja töökeskusesse. Ülem-juhtseade analüüsib iseseisvalt iga konkreetset olukorda ja saadab vajaduse korral teate hooldusmeeskonnale, otse kohalikule montöörile või tootja andmekeskusele.

Kõik see tõstab tootmiskindlust ja ka tõhusust ning langetab samal ajal energia- ja kõiki kulusid elutsükli vältel.

Masinaülene juhtimissüsteem on ette nähtud ka võimaliku tulevase suruõhusüsteemi laiendamisega ühildumiseks. Lihtne tarkvarauuendus võimaldab laienemist ilma, et riistvarasse peaks tegema lisainvesteeringuid. Nii saab uued komponendid ühendada Ethernetil põhineva juhtimissüsteemi SIGMA NETWORK kaudu koond-juhtimissüsteemiga SAM 4.0 ja integreerida Industrie 4.0 kontseptsioonidega.

Kaeser Kompressoreni jaam ettevõttes Fürst GmbH.
Energiakulude sääst tänu kompressorite heitsoojuse taaskasutusele

Tarvitusele võetud meetmed säästavad aastas voolu pealt kuni 14 500 eurot.

Uue kompressorjaamaga saab Fürst esimest korda kasutada heitsoojuse taaskasutust. Kompressorite heitsoojusega, mis tekib suruõhu tootmisel, saab kütta bürooruume ja hoida seeläbi kokku kütteõli pealt. See annab aastas veel energiakulude lisasäästu umbes 5400 eurot.

Nadja Fürst on uue seadmega väga rahul ja ootab põnevusega edasisi arenguid. „Lõppude lõpuks oleme ju ise need, kes otsustavad, mida teha tootega ja seega ka meie kasutuses olevate ressurssidega,“ ütleb ta. „Kas me viskame tooteid ära või taaskasutame, kuidas me tooteid toodame ja kuidas ressursse kasutame – jätkusuutlikkus algab mõtlemisest.“

Siit leiate järgmised tooted.