Kolm firma Kaeser Kompressoren suruõhu valmistamise konteinerjaama Linzis.
Suruõhk lepingu alusel Aluchemie tehases Rotterdamis

Süsi alumiiniumi jaoks

Süsi alumiiniumi jaoks

Aluchemie tehast Botlekis peetakse suurimaks kliendispetsiifiliste ja ülikvaliteetsete süsinikanoodide üksiktootjaks alumiiniumitööstusele. Ettevõtte jaoks toodavad lepingu alusel suruõhku kolm Kaeseri suruõhu-konteinerjaama.

Aluchemie on Austraaliast pärineva paljurahvuselise toorainefirma Rio Tinto tütarfirma. Rotterdami tehases kasutatakse naftakoksi ja kivisöetõrva anoodide tootmisel toorainena ja sidevahendina. Aluchemie kliendid on esmajoones alumiiniumitehased Norras, Šotimaal, Islandil ja Kanadas.
Anooditehase asukoht suures Rotterdami meresadamas on ideaalne, kuna keeruline maismaatransport pole vajalik. Henry Visser: „Me toodame siin pidevalt aastatellimuste järgi piiratud turule. Tootmisprotseduur on üsna lihtne, kuid tooraine kvaliteedi kõikumise korral peame olema väga ettevaatlikud, et sellega ei kaasneks meie klientide jaoks negatiivsed tagajärjed. Seepärast on kindlustunne ja kvaliteet meie jaoks esmatähtsad ning selle tagamiseks teeme panuse viimistletud tootmisprotsessile.“

Avatud suruõhukonteiner, milles on näha kruvikompressorid firmalt Kaeser Kompressoren.
Avatud konteiner nähtava kruvikompressoriga ESD 442 firmalt Kaeser Kompressoren.
Pole suruõhku? Pole tootmist!

Suruõhk on ettevõttes Aluchemie ülimalt tähtis. Sest ilma suruõhuta seisaks kogu tehas. Kõik tähtsad protsessi etapid sõltuvad suruõhust. Suruõhu kasutamine algab massi eeltöötlusest ja jätkub kuni ülimalt oluliste põlemisgaaside puhastusseadmeteni. Ja ka lõpliku töötlemise, pakkimise ja saatmise süsteemid põhinevad suurel määral pneumaatiliselt juhitavatel ja käitatavatel seadmetel.

Me ostame suruõhku, nii nagu ka elektrit, gaasi ja vett.
Henry Visser, Aluchemie

„Me ostame seejuures suruõhku sama moodi nagu elektrit, gaasi ja vett.” Kui liisinguleping eelmise tarnijaga sai läbi, asus Aluchemie turult paremat lahendust otsima. „Me saime vaadata mõningaid ettevõtte Kaeser Kompressoren konfiguratsioone, muuhulgas ka nende klientide juures.” Rotterdami tehase ümberstruktureerimise raames oli kõige mõistlikum lahendus panustada edaspidi kolmele kompressorjaamale, millest igaühes on neli kompressorit (varasema viie asemel).

Sujuv üleminek

Ettevõttesse Aluchemie paigaldati kolm konteinerjaama. Firma Kaeser valmistas kompressorjaamad, lisas neile Austrias Linzis varustuse ning tarnis Donau rasketranspordi ja sadulveokitega Reini Maasi suudmesse.

Henry Visser: „Me ostame Kaeseri lepingumudeli Sigma Air Utility kohaselt ainult suruõhku.” Energeetilisest ja tehnilisest seisukohast osutus Kaeseri paigaldatud lahendus parimaks konfiguratsiooniks. „Me oleme eelnevast suruõhuga varustamisest läinud samm-sammult üle uuele. Meil ei olnud mingeid olulisi kadusid ja ka suruõhuvõrgus ei pidanud me tegema ühtki muudatust.”

Suruõhu valmistamise konteinerjaama paigutamine firmasse Aluchemie Rotterdamis.
Suruõhu konteinerjaam tõstetakse kraana abil õigesse kohta.