Manchingi heitveepuhastusjaama settebassein.
Puhur hapniku sisestamiseks aerotanki

Õhuvajaduse paindlik ja tõhus tagamine!

Munitsipaalne heitveepuhastusjaam – Manching

Munitsipaalse heitveepuhastusjaama õhukompressori väljavahetamine, keskendudes energia säästmisele ja kõrgele tolerantsile lühiajaliste suruõhukõikumiste puhul. 
Suruõhu tõhusama saadavuse tagab tootmine ühtse süsteemina.

Ülesande püstitus.

Munitsipaalses heitveepuhastusjaamas (41 000 inimekvivalenti) tuli vanad õhukompressorid välja vahetada. 

Uute masinate soetamisel oli oluline, et lisaks energia säästmisele peaksid need ka paremini vastu lühiajalisele rõhukõikumisele ja pakuksid laia reguleerimisvahemikku, mis võimaldaks kogu õhuvajadust tõhusalt katta.
Suruõhku toodetakse tsentraalselt ja suunatakse ühise torustiku kaudu õhutamist vajavatesse tsoonidesse.

Lahendus.

KAESERi projektiinseneride esimene samm oli vajalike tööandmete kogumine. Selle hulka kuuluvad voolu mahu ja töörõhu ajagraafik. Tulemuste alusel sai järeldada, et parim reguleeritavus ja energiasääst oleks saavutatav, kui kasutada mitut seadet, mille võimsus ja ülekandeviis on üksteise suhtes nihkes.

Rõhkude vahe 560 mbar korral oli tavaolekus tulemuseks reguleerimisvahemik 280 kuni 3150 m³/h, seega seadistusala, mis on suurem kui 1 : 11. Paigaldati kaks DB 236C-OFC-tüüpi rootorpuhurit (koos sagedusmuunduriga) ja kaks DB 236C-STC-d (Y/D-käivitusega). Koondjuhtimissüsteem SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordineerib tervikuks ühendatud üksikute seadmete tööd vajaduse järgi ja võimalikult tõhusalt. Koondjuhtimissüsteemil SAM on olemas tarkvara, mis on kohandatud madalrõhukompressorite töökäitumisega sobivaks.
Protsessijuhtimissüsteemi ühenduse kaudu reguleerib juhtsüsteem rõhku sujuvalt.

Ühes Manchingi heitveejaamas asendatakse vana kompressorjaam Kaeseri kompressorjaamaga.
Tulemus.

Heitveemeistri sõnul oli tagasivaatavalt väga kasulik, et renoveerimisel saadi kogu vajadusepõhine suruõhuga varustamise süsteem ühelt pakkujalt. 

Lisaks sellele, et see vähendab kommunikatsiooni jaoks vajalike ja ehituslike liideste hulka, koondab see ka seadme- ja juhttehnilised erialateadmised väheste isikute kätte. Hooldusvajaduse korral tagab see parema saadavuse.

Uus Kaeser Kompressoreni rootorpuhurite jaam Manchingi heitveepuhastusjaamas.