85 000 inimekvivalendiga heitveepuhastusjaam Kitzingenis.
Kitzingeni munitsipaal heitveepuhastusjaam

Väiksem energiakulu ja suurem õhukogus!

Puhur hapniku suunamiseks aerotanki

Elektrienergia vajadus langeb rohkem kui 20 protsendi võrra! See oli võimalik ainult vana õhukompressorisüsteemi uuendamisega, kasutades Kaeser Kompressoreni uut puhurijaama.

Ülesande püstitus.

Pärast umbes 14-aastast käitamist oli aeg moderniseerida puhurijaama ühes munitsipaal heitveepuhastusjaamas, mille jõudlus oli 85 000 inimekvivalenti. Neli vanemat sagedusjuhtimisega rootorpuhurit tootsid suruõhku, mis jaotati reguleerimissiibritega eri aktiveerimistsoonidesse. Suruõhutootmise ümberkujundamise nõueteks olid elektrienergia kulu vähendamine ja omavahel ühendatud suruõhutootjate tõhusam kohandamine õhuvajadusele, mis võib olenevalt hooajast tugevalt kõikuda, nt viinamarjade korjeperioodil. Pooli kõikidest kaskaadidest õhutatakse vaheldumisi. Lisaks nõuti, et uued kompressorid peavad enne tarnimist läbima võimsuskontrolli ISO 1217, lisa C või E järgi, koos kõikide tööks vajalike komponentidega.

Lahendus.

Ajutise õhuvajaduse ja töörõhu põhjalik analüüs ning pikaajalised kogemused suruõhutehnoloogia vallas on andnud tulemuse, mis võimaldab igas vajalikus kohas rakendada võimalikult minimaalset masinakoormust ja kadudega sagedusmuundamist: kaks EB 380S-SFC-tüüpi kruvipuhurit (kumbki 55 kW, sagedusjuhtimisega), üks EB 380S-STC (37 kW, Y/D-käivitus) ja rootorpuhur BB 89C-STC (11 kW, Y/D-käivitus).
Toodetud suruõhu jaoks saavutati seadistusala 315 kuni 5515 Nm³/h (u 1 : 17). Koondjuhtimissüsteem SIGMA AIR MANAGER ühendab tegeliku vajaduse jaoks kõige tõhusamad masinad. Juhtimissüsteem haldab lisaks varusüsteeme juhuks, kui mõni masin lakkab töötamast või vajab hooldamist. SIGMA AIR MANAGER suhtleb andmesiini kaudu protsessijuhtimissüsteemiga, vahetab töö- ja olekuandmeid ning reguleerib samal ajal rõhku.

Koondjuhtimissüsteem Sigma Air Manager firmalt Kaeser Kompressoren.
Tulemus.

Vaadates tagasi viimaste aastate võrreldavatele ajavahemikele, suudeti energiatootmise kulu vähemalt 23 protsenti langetada, ületades seega ootusi.
Lisaks sellele ei mõjutanud Saksamaal 2015. aasta temperatuurirekord, mis ületas 40 °C, vähimalgi määral masinaruumis ümbritseva õhuga õhutatud kompressorjaama, kuna KAESERi kruvipuhurid on standardina loodud kuni 45 °C keskkonnatemperatuuri jaoks.
Kui peaks siiski juhtuma, et näiteks mehhaanika, masina juhtsüsteem, võimsuselektroonika, töörežiimid või kompressori kommunikatsioon vajavad optimeerimist, siis on nüüd olemas kontaktisik, kes jõuab kiirelt kohale ja suudab olukorda kiirelt analüüsida – käitaja sõnul on see koos KAESER SERVICEiga täiuslik lahendus.

Kaeser Kompressoreni kompressorjaam ühes Kitzingeni heitveepuhastusjaamas.