Cochemi valla heitveejaama suurem tõhusus Kaeser Kompressoreni kruvipuhuri abil
Cochemi omavalitsuste liit

Hea keskkonnale

Taasesita film
Tänu uuele Kaeseri kruvipuhurile töötab heitveejaam Treis Kardenis nüüd veel tõhusamalt ja säästab sealjuures keskkonda.

Cochemi omavalitsuste liit on väga uuenduslik heitveejaamaorganisatsioon, mis otsib pidevalt võimalusi veel tõhusamaks muutuda. Tänu uuele kruvipuhurile voolab Treis Kardenis igas sekundis 344 liitrit puhast vett Moseli jõkke ja kergeneb ka omavalitsuste eelarvekoormus.

Treis Kardeni heitveejaam on annuspuhasti (Sequencing Batch Reactor, SBR-puhasti). See tähendab, et heitvett töödeldakse portsude kaupa. Üks tsükkel ühes basseinis kestab umbes 300 minutit. Töö ajal püsib veetase 570 mbaari füüsikalise rõhu juures ligi 5,5 meetri kõrgusel. Lisaks sellele muutub läbivoolava heitvee kogus aasta lõikes suuresti. Kui suvisel ajal on Moseli piirkonnas arvukalt turiste ja ka veinitalud kasutavad suuremaid koguseid, siis talvekuudel on veekogused tunduvalt väiksemad. Peale selle kõigub rõhk 480 ja 570 mbaari (ü) vahel olenevalt veetasemest SBR-puhastis.

Seni olid Treis Kardeni heitveejaamas kasutusel rootorpuhurid, millega käitaja samuti väga rahul oli. Jaama basseinide sügavus oma kuue meetriga jääb heitveejaamade suhtelise keskmise lähedale, kuna optimaalsed sissepuhkesügavused Saksamaal on maksimaalselt viie meetri peal. Selline sügavus on õhu sisenemiseks optimaalne. Sellistel tingimustel tõotasid uued kruvipuhurid oma uuelaadse konstruktsiooni ja tehnika põhjal olulist säästu nii energiakulude vallas kui ka tekkiva mürataseme alanemist.

Mõjukad kulueelised

VG Cochem otsustas seetõttu paigaldada prooviks ühe FBS-tüüpi kruvipuhuri tootlikkusega kuni 67 m³/min, mis võtaks üle rootorpuhuri töö. Seadmel endal on 650-mbaarise (ü) eelrõhuga kruviplokk, mis sobib süsteemile hästi.

Uutel kruvipuhuritel on seega mitmeid eeliseid. Võrreldes tavaliste rootorpuhuritega on nad, olenematult töötingimustest, ligi 35 protsenti tõhusamad ning pakuvad võrreldes paljude teiste turul leiduvate kruvi- ja turbopuhuritega ka olulist energiakulueelist. Selline energiasäästuefekt tekib muu hulgas tänu kruvipuhuri eeltihendatud siserõhule, mis on üsna lähedal süsteemi rõhule. Seeläbi välditakse niinimetatud ületihendamist. See tekib, kui kruvipuhur – tingituna sisemistest geomeetrilistest suhetest – toodab suuremat rõhku kui heitveejaamal üldse vaja on. Nii võib selle tihendusviisi energiaeelis väheneda või ebasoodsal juhul üldse kaduma minna.

Kaeser Kompressoreni kompressorijaam seeriate FB 620 Plus ja FB 660 S kompressoritega
FSB kruvipuhur Treis Kardeni heitveejaamas peaks senised rootorpuhurid välja vahetama.
Pikaajaline tõhusus

Rootorid on katmata, nii et nende tõhusus jääb muutumatult suureks ka pärast aastatepikkust kasutamist. Plokkülesehitus, millele patenti taotletakse, toob lisaplusse, mis energiasäästueelist tugevdavad ning kogu seadme erivõimsust oluliselt tõstavad. Tunda on seda sellest, et masinat saab ka madalal pöörlemissagedusel efektiivsemalt käitada kui seni tuntud kruvipuhureid ja see annab laiema reguleerimisvahemiku kui teistel toodetel tavaliselt. Peale selle tarnitakse kruvipuhurid komplektse seadmena. See tähendab, et kompressor on varustatud integreeritud juhtimiskeskusega Sigma Control 2 ja ka kogu vajaliku võimsuselektroonikaga, nt sagedusmuunduriga. Kuna sagedusmuundur on juba programmeeritud ja kogu seade tehases testimiseks tööle pandud, lihtsustab see paigaldamist väga oluliselt.

Juhtimiskeskus jällegi hoolitseb ühest küljest seadme pideva ülevaatliku seire eest ning võimaldab samal ajal seadme lihtsalt ja kulutõhusalt heitveejaamas juba olemas olevate protsessijuhtimissüsteemidega ühendada. Ühendus on võimalik luua potentsiaalivabade kontaktidega või ka üle Profibus DP ja Etherneti. Kuna heitveejaam on juba uusima protsessijuhtimisega varustatud ja üle Profibus DP reguleeritud, ühendub selline seadmekontseptsioon tulevikule orienteeritud heitveetöötlusega sujuvalt. Siin hoitakse lihtsa paigalduse ja kasutuselevõtuga kulusid veelgi kokku.

Läbimõeldud konstruktsioon

Kruvipuhuritel on ka teisi eeliseid, mis energiatarbe ja seega ka kulude poolest märkimisväärsed on. Neil on sisemise jahutuse kontsept, mis muudab palju energiat tarbivad õlipumbad ja õlijahutid üleliigseks. Enamgi veel, neil on väga tõhus tihenduskontseptsioon, mis tagab pikaajalise tihenduse ka ilma vaakumpumpadeta. Masinate vastupidavust ja töökindlust suurendab ka see, et eemaldatud on vajadus lisaseadmete ning ringleva õlitamise järele. Optimaalseks jahutuseks ning tõhususeks tõmmatakse jahutus- ja tööõhk üksteist sõltumatult masina kerest väljastpoolt. See annab sama võimsuse juures suurema kasuliku õhuvoolu. Puhureid on lihtne paigaldada, nad on usaldusvääre püsiseadistusega ning väga vastupidavad ja pika tööeaga. Detailide läbimõeldud paigutus lubab seadmeid paigutada otse seina äärde või kõrvuti. Nii on võimalik ruumisäästliku paigutuse juures samaaegselt lihtsalt ja kokkuhoidlikult hooldustöid teha.

Kuigi kruvipuhurid on komplektsed seadmed, sai ja pidi need Treis Kardenisse detailidena viima ning kohapeal paigaldama, sest heitveejaama oli paigaldatud selline settepress, mis piiras juurdepääsuruumi puhurikeldrisse. Jaama käitamise ajal ei ole võimalik settepressi seisata. Tänu kruvipuhuri moodulehitusele ei olnud see aga mingi probleem. Puhur võeti osadeks ja pandi tööruumis uuesti kokku ning võeti seejärel kasutusele.

Kuna ka juba olemasolevad rootorpuhurid töötasid oma klassi kohta suhteliselt energiasäästlikult ja heitveejaam peab toime tulema muutuvate veetasemetega, ei olnud Treisi juhtumil sihiks maksimaalne kokkuhoid. Muutuvate veetasemete tõttu (maksimaalsel vasturõhul 570 millibaari) saavutati kohati 25-protsendine energiakokkuhoid võrreldes rootorpuhuritega. Väärtused mõõtis ja kinnitas kohalik inseneribüroo.