Uus lepinguline suruõhusüsteem Kaeser Kompressorenilt ettevõttele Werner & Mertz
Werner & Mertz

Eeskujulik suruõhk konnakesele

Werner & Mertz on end Industrie 4.0 ajastuks varustanud KAESERi lepingulise suruõhujaamaga.

Vaid vähesed tunnevad firma Werner & Mertz nime, kuid igaüks teab nende tooteid: Erdal und Frosch. Innovatiivsel ettevõttel on ülimoodne suruõhusüsteem, mis juba täna on Industrie 4.0 vaimus võrgustikku ühendatud.

Industrie 4.0 – see on seadmete ja infotehnoloogia võrk, millest on kasu nii klientidele kui ka tootjatele. Suruõhuvarustuse puhul tähendab see terviklahendust ülitõhusaks suruõhutootmiseks. Zielsprachlicher Eintrag Wert Match-Wert Fügen Sie die zielsprachliche Zeichenfolge in das zielsprachliche Segment ein. Es vernetzt alle Elemente von der Planung, über die Ausführung bis zur vorausschauenden Wartung und steuert sie so intelligent, dass automatisch die individuell geforderte Druckluft-Leistung und -Qualität entsteht, bei gleichzeitig höchster Verfügbarkeit und Effizienz sowie geringsten LifeCycle-KostenLife-Cycle-Kosten. Überprüft Fuzzy-Match (Wert 99.0%)See ühendab võrgustikuna kõik projekteeritud elemendid alates teostusest kuni ennetava hoolduseni ning juhib neid nii intelligentselt, et automaatselt tekib individuaalsetele nõudmistele vastav suruõhuvõimsus ja -kvaliteet, mis samal ajal on parima kättesaadavuse ja tõhususega madalaimate elutsüklikulude juures.

Läbinisti jätkusuutlik

Keskkonnasäästlik majandusviis ja jätkusuutlikkus ei ole kodukasutajatele ja professionaalidele tootva Werner & Mertzi jaoks mingi moeröögatus, vaid elav firmatraditsioon. Selle filosoofia järgi ei ole arendatud mitte ainult Erdali ja Froschi kaubamärkide all turustatavad tooted, vaid ka ettevõtte hooned on selle põhimõtte järgi ehitatud ja jätkusuutlikkuse eest tunnustatud. Kui päevakorrale kerkis kogu suruõhusüsteemi uuendamine, ei olnud oluline ainult see, et varasemad väga erinevad ja vananenud komponendid asendada, vaid see pidi andma ka märkimisväärset kulude kokkuhoidu. Peale selle otsis ettevõte lahendust, mis sobiks Werner & Mertzi jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe filosoofiaga. Leiti see Kaeser Kompressoreni juurest, kes pakkus lepingulist lahendust. Lepingulise suhte puhul jääb suruõhujaam tootja omandiks ja klient maksab ainult kasutatud suruõhu eest. Lepinguline variant pakub kõigi tehniliste aspektide kõrval ka seda eelist, et tekkivatest suruõhukuludest saavad muutuvkulud. Industrie 4.0 teemat ei ole Werner & Mertzi juures veel ametlikuks suunaks võetud, kuid selle üle juba arutatakse. See tähendab, et suruõhujaam peab ka Industrie 4.0-ga ühilduv olema.

Mõõdu järgi lahendus

Selleks et üht sellist suruõhusüsteemi nagu Werner & Mertzis kaasaegse juhtimissüsteemiga ühendada, ei piisa ainult suvalise arvutisüsteemi ülesseadmisest, vaid kõigepealt on soovitatav teha üldanalüüs, mis võtab arvesse kõiki asjakohaseid punkte. Need olid: töökindlus, energiasäästlikkus, ühilduvus tootmis- ja energiajuhtimissüsteemidega. Ettevõte oli aja jooksul kasvanud ja vana suruõhusüsteem ei vastanud enam tootmise nõudlusele ning oli killustatult mitmes asukohas laiali. Kuna vanal seadmel ei olnud mingeid mõõtvaid andureid, tehti kõigepealt suruõhuaudit. See analüüsisüsteem on suhteliselt lihtsate ühendamisvõimalustega valmis olemasoleva seadme küljes 14-päevase suruõhuauditi tegemiseks ja sellega olemasolevate tarbimismustrite ning ka vana süsteemi nõrkade kohtade ära tundmiseks. Edasi võimaldab arvutitarkvara visualiseerida kompressorite käitumist, õhutarvet, rõhke ja ka võimalikke probleeme suruõhu töötlemises ning samas ka optimeerimisettepanekuid teha.

Werner & Mertz otsustas lepingulise variandi kasuks (nende juhul Sigma Air Utility), mille juures on ettevõtte ülesanne ainult ruumi leidmine suruõhujaama jaoks.

Kaeser Kompressoreni kompressorijaam Werner & Merzis
Werner & Mertzi suruõhujaam asub omaette, hästiõhutatud hoones.
Võrguga täielikult ühilduv

Selle süsteemi jaoks on oluline, et ei paigaldataks ainult ilma nutikuseta üksikuid komponente , vaid et ka üksikud kompressorid oleks varustatud tööstuslike arvutitega. Need kannavad hiljem hoolt selle eest, et edastada andmed vastavasse juhtimiskeskusse, nagu Sigma Air Manager (SAM), mis jaama kogutud andmete põhjal iseseisvalt optimeerida suudab ja samaaegselt – vastavalt ettevõtte tootmisseisule – ka ettevõttes vajaliku õhuvarustuse välja arvutab ning seadmed vastavalt seadistab.

See suruõhuhaldussüsteem on ka liides üle mille kõik andmed suruõhujaama saadetakse. Alates kõigi kompressorite tööandmetest, mis sellisel juhul teabe Profibus DP kaudu kesksele Sigma Air Managerile edastavad, aga ka perifeersete seadmete, nagu kuivati, kondensaadi äravoolu ja -töötleja häirete, tarbimiskäitumise, ökonoomsuse teabest kuni kompressorijaama keskkonnatingimuste jälgimiseni. Süsteem ei tööta ainult andmekogujana, vaid see suudab vajaduse korral ka andmed isegi käitaja olemasolevasse juhtimistehnoloogiasüsteemi edastada ja seda üle standardliideste. Kui käitajal sellist juhtimistehnoloogiasüsteemi ei ole, on süsteem võimeline (kuna on veebiserverina üles ehitatud) andmeid tavalises arvutis Internet Exploreri abil visualiseerima ja seega kasutajale vastavat teavet õhutarbe, energiatarbe, töösolevate kompressorite, häirete ja kulude kohta andma. Juhuks kui vajatakse avariitelefoni ühendust, on seegi Sigma Air Manageri andmeliideses võimalik. Loomulikult, et saavutada seadme optimaalset kasutust, on süsteem iseenesestmõistetavalt võimeline andmed üle WWW Kaeseri kesksesse andmekeskusse edastama.

Sigma Network hoolitseb turvalisuse eest

Lisaturvalisust pakuvad sellised arendused nagu Sigma Network. See on võimekas Etherneti baasil arvutivõrk, mis on turvaliselt suletud ja võimaldab suruõhujaama optimaalset seiret ja tõhusat juhtimist Industrie 4.0 vaimus. Werner & Mertzi juures ei ole see komponent veel paigaldatud, kuid seda on võimalik hiljem teha.

Moodne seade täidab meie maja nõudmised energiasäästlikult, tõhusalt, paindlikult ja vähese hooldusvajadusega.
Günther Heinrichs, Werner & Mertzi tehnikadirektor
Seade ise määrab, mida tal vaja läheb

See tootja andmekeskus on kõigest sõlmpunkt kõigile järgnevatele tegevustele. Nii juhatatakse näiteks hooldusstruktuuri üle spetsiaalse hooldusmooduli. Suruõhujaama tootja rahvusvaheliselt toimiv andmekeskus laeb andmed alla vastava riigi hoolduskeskusse. Need saavad näiteks otse kohalike hooldustehnikute kaudu avariiväljasõite koordineerida, nii et hooldussõidukid oleksid alati vastavaks juhtumiks varustatud.