Tundke ära värvitoonist – panustage KAESERile ja säästke.
BASF Coatings

Tundke ära värvitoonist – panustage KAESERile ja säästke.

BASF Coatings töötab suruõhulepinguga tõhusamalt.

Contracting – BASF Coatingsi jaoks toimiv uuenduslik ja hinnateadlik suruõhukontseptsioon. Kaubamärgi Glasurit all arendab, toodab ja turustab ülemaailmne ettevõte kõrgekvaliteedilist sortimenti uuenduslikke lakke ning pinnakatteid.

Keemiatehastes, nagu BASF Coatings Münsteris, on suruõhk vältimatu mitte ainuüksi ohutustehnilistel põhjustel. Selle usaldusväärne ja tõhus tootmine on kogu tootmise alustalaks. Nii käitab see tootmises suuri labasegajaid, aitab puhastada korduskasutatavaid laenutatavaid konteinereid, tagab jääkpõletusseadmetes vajaliku hapniku juurdevoolu, paneb käima pakendamisautomaadid jpm.

Suruõhku – aga palun nii usaldusväärselt ja majanduslikult soodsalt kui võimalik.

Ettevõtte senise suruõhuseadme jõudmine kõrgesse ikka tõstatas küsimuse, kui palju raha oldaks valmis investeerima selle uuesti tulevikukindlaks muutmiseks. Nii otsustas ostuosakond suruõhu lepingulise sisseostu kasuks KAESER KOMPRESSORENi mudeli Sigma Air Utility näol.

Ostuleping Kaeseriga tähendab vaid suruõhu ostmist – muud ei midagi. Selle otsustav eelis on, et keerulise kompleksarvutuse asemel on kalkuleeritav, pikaajaliselt määratud ja seega kindel fikseeritud hind. See tähendab kulude suuremat läbipaistvust. Peale selle garanteerib täppismõõtmine, et arvestatakse ainult seda suruõhu kogust, mida tegelikult kasutatakse.

Klient ei pea enam suruõhuseadmesse investeerimise ega kaasnevate personalikulude pärast muretsema – see on suur majanduslik kergendus! See vabastab omakorda ressursse, mida nüüd ettevõtte põhitegevusse rakendada. Majanduslikust vaatenurgast pakub lepinguline sisseost veel üht, otsustavat eelist: see muudab fikseeritud kulud muutuvateks kuludeks, mida saab maksustamisel otse tegevuskuludena näidata.

Lepinguline sisseost tähendab ka intelligentset energiahaldust.
BASF Coatings töötab Kaeseri kruvikompressoritega tõhusamalt.
Jahutuskuivatid BASF Coatingsi kruvikompressorijaamas

Suruõhu toomise ja ettevalmistuse väljasttellimisel on positiivne mõju ka kliendi energiabilansile. Sest majanduslik tasuvus ja energiatõhusus käivad käsikäes.

Erilise väljakutse Kaeserile kui suruõhueksperdile esitab selles kontekstis nõudlus säilitada alati optimaalne tasakaal tarnekindluse ja energiatõhususe vahel.

Peale lepingus kokku lepitud maksimaalse seatud tootlikkuse 13 305 Nm³/h on kliendi jaoks siiski vaid 30 miljonit Nm³/a kindlaksmääratud hinnaga. Üle selle tarbitud suruõhukogused arvestatakse tarbimisest sõltuva lisakoguse hinnaga.

Kui suruõhu tootmis ja ettevalmistuskomponentide tõendatud vastav energiatõhusus on parem kui lepingus määratud väärtus, siis saab KAESER KOMPRESSOREN osa energiasäästu summast.

See olevat õiglane väljakutse, et energiatõhusust veelgi tõsta, märgib Dieter Heeren. Ka BASF Coatingsis vaatab igaüks aeg-ajalt täpselt järele, kus kui palju väärtuslikku energiat kulub. Lõpuks läheb tehasel aastas tarvis 135 000 MWh jagu primaarenergiat elektri ja gaasi näol.

Bilanss: energiahaldus ja lepingune suhe tasuvad ettevõtte jaoks ära: aastane sääst ligi 30 000 eurot on tagatud.