Keskjuhtimissüsteem: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Võtmetehnoloogia Industrie 4.0 jaoks

SIGMA AIR MANAGER 4.0, masinaülese suruõhuhaldussüsteemi järgmine põlvkond kasutab adaptiivset juhtimist 3-Dadvanced, et muuta suruõhu tootmist ja töötlemist veelgi kaasaegsemaks, kindlamaks ja tõhusamaks.

 • Juhtmine 3-Dadvanced analüüsib pidevalt kõiki tööandmeid, simuleerib alternatiivseid kasutusvariante ja arvutab välja optimaalse kompressorite kombinatsiooni. Tulemus: seniolematu ulatusega energiatõhusus.
 • Säilitage ülilihtsa kasutamise, visualiseerimise ja analüüsi abil alati ülevaade. Turvalise võrgutehnoloogiaga – mugavalt igast arvutist.
 • Kaeseri spetsialistide tehtavad ennetavad korrashoiutööd hoiavad ära plaanivälised seisakud.

Kui teil on ka tuleviku jaoks suured plaanid: SIGMA AIR MANAGER 4.0 on juba konstrueeritud kompressorjaama võimalikku laiendamist silmas pidades. Tarkvara lihtne värskendamine võimaldab keskjuhtimissüsteemi täiendada, ilma et tuleks investeerida uude riistvarasse.

Teie eelised

 • Nutikas:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 ei kogu mitte ainult andmeid lülituskadude kohta, vaid kõikide teie suruõhujaama tööd mõjutavate andmete kohta, arvutab nendest võimaliku optimumi ja juhib kõiki ühendatud komponente selle alusel.
 • Turvaline:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 ja võimas Ethernetiga KAESER SIGMA NETWORK moodustavad tulevikku suunatud taristu, mis vastab kõikide nõuete poolest üliturvalisele tööstuslikule juhtimissüsteemile.
 • Tõhus:
  pidev peenhäälestamine energiakasutuse optimeerimise nimel (energiahaldus ISO 50001 kohaselt) ja ennetava, vajaduspõhise hoolduse võimalus tagavad võimalikult madalad kasutusea kulud.

 

Meie koond-juhtimissüsteemist SIGMA AIR MANAGER 4.0 täpsemalt

Varustus

Juhtimissüsteemid

 • spetsiaalselt kohaldatud mitmetuumalise Quad Core'i protsessoriga tööstusarvuti, mis koosneb juhtpaneelist, juhtimis- ja arvutusüksusest
 • kommunikatsiooniliidesed, integreeritud veebiserver
 • SIGMA NETWORKi pordid
 • digitaalsed ja analoogsed sisend- ja väljundsignaalid

Inimese-Masina liides

 • intuitiivne kasutus
 • LED-taustavalgustusega 12,1" TFT
 • tugevast klaasplaadist juhtpaneel
 • tööstuslik värviline ekraan 16 : 10 suurte funktsiooniklahvidega
 • eraldusvõime 1280 × 800 pikslit
 • neli LED-taustavalgustusega puutenuppu
 • RFID kirjutus- ja lugemisseade Kaeseri Equipment Cardide ja Kaeseri RFID-Võtmete jaoks
 • 30 keelt

Kommunikatsiooniliidesed

 • Gigabit-Ethernet kaugvisualiseerimiseks (veebiserver)
 • E-post
 • Kommunikatsioonimooduli pesa (juhttehnika ühendamiseks)
 • SD HC/XC kaardipesa (nt tarkvara värskendusteks)

Lisavarustus/tarvikud

 • alamvõrgu juhtimine
 • Kommunikatsioonimoodulid PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • SNW-PROFIBUSi ülemsüsteem

Lülituskilp

 • Seinale paigaldus
 • tolmu- ja pritsmekaitsmega
 • IP 54

Sertifikaadid

 • CE
 • cULus
 • Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ)

SIGMA AIR MANAGERi täiendus

 • tarkvara värskendamine juhitavate komponentide arvu suurendamiseks
 • riistvaravahetus ei ole vajalik

Innovatsioon – adaptiivne juhtimine 3-Dadvanced
Intelligentne adaptiivne 3-D"advanced"-juhtimine.

Adaptiivse juhtimise 3-Dadvanced algoritm juhatab teie KAESERi suruõhusüsteemide omavahelist koostööd.
et need saaksid igaüks täpselt nõudlusele vastava võimsusega töötada. Seda kõike madalaimate energiakuludega!

Unikaalne adaptiivne reguleerimine 3-Dadvanced analüüsib pidevalt parameetrite (nt lülitus- ja reguleerimistõhususe) omavahelist suhet ja arvutab ennustavalt mitmete valikute hulgast välja parima.
Sealjuures ei võeta arvesse mitte ainult käivitusi ja seiskamisi, vaid ka tühikäigu- ja sagedusmuunduri kadusid või rõhumuutuse paindlikkust. Lisaks sellele optimeeritakse rõhukvaliteeti ja langetatakse keskmist rõhku.

Lihtne tarkvaravärskendus suruõhujaama täiendamisel
SIGMA AIR MANAGER 4.0: kerge laiendada tarkvarauuenduse abil
KAESER SIGMA NETWORK

Tööstuslikud kasutusalad esitavad kommunikatsioonile erinõudeid – seda ka masinatevahelise kommunikatsiooni korral. Tehnoloogia peab olema vastupidav ja kohapeal mugavalt kasutatav, samas ka ülemaailmselt ühilduv, lisaks tulema toime suurte andmehulkade kiire ja turvalise edastamisega, tagades samal ajal andmete terviklikkuse ja protsessi jaoks vajaliku reaalajas toimiva ülekandmise. KAESER SIGMA NETWORK täidab kõik need eeldused ja pakub enamatki.

KAESER SIGMA NETWORK moodustab koos SIGMA AIR MANAGER 4.0-ga täiuslikult teineteise järgi häälestatud, kindla taristu intelligentseks hoolduseks Industrie 4.0 mõistes. Kui käitaja soovib, saab suruõhujaama andmed edastada lairibaühenduse kaudu turvaliselt KAESER DATA CENTERisse.

Kaugdiagnostika ja vajaduspõhise ennetava hoolduse kombinatsioon pakub teile parimat varustuskindlust ja terviksüsteemi tõhusust.

 • Plaanimata ja plaanitud seisuaegade (rikked/hooldus) vältimine tööparameetrite, nt koormuse töötundide ja temperatuuride analüüsi tõttu
 • Energiatõhususe suurendamine oluliste tööparameetrite, nt suruõhu lõpptemperatuuri, rõhu kastepunkti, rõhkude vahe (filtrite), lekkemäärade, rõhu ja voolumahu kontrollimisega
 • Hoolduskulude vähenemine kuni 30% optimeeritud hoolduse ja remondi vältimise abil
 • vajadusepõhine suruõhusüsteemi kohandamine kogu kasutusea vältel

KAESER SIGMA NETWORK: turvaline ja tulevikuvalmis
Kaugdiagnostika ja ennetavad korrashoiutööd (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – Industrie 4.0 teenuste alus

Tulevikus võimaldab arvukate anduriandmete seire reaalajas muudki peale vahetu reageerimise ebatavalistele tööseisunditele.
See saab ka hooldustööde optimaalse planeerimise aluseks: intelligentsete prognoositööriistade abil teate siis juba ette, mis teid ootab. See on tipptasemel varustuskindlus. Ja kuna hooldustööd hakkavad toimuma täpselt ja vajadusepõhiselt, säästate lisaks ka raha.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 on kompressorjaama süda ja Industrie 4.0 tulevaste teenuste kasutamise võtmetehnoloogia. Suruõhusüsteemi ajuna võtab see enda kanda juhtimisülesanded ja andmete edastamise KAESER DATA CENTERisse.

Masinaülene juhtseade pakub uusi võimalusi kompressorite ja süsteemide ennetavate korrashoiutööde jaoks.

Seni oli hooldamine võimalik alles pärast tõrke ilmnemist või hooldustähtaja kättejõudmisel.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 tehnoloogiaga saab juba enne tõrke tekkimist võtta kasutusele korrashoidu tagavad meetmed ja seeläbi seisakuid vältida.

Masinatesse integreeritud andurid ja kompressori juhtkontroller SIGMA CONTROL 2 edastavad ja töötlevad protsessiandmeid ning suunavad need reaalajas edasi SIGMA AIR MANAGER 4.0-le. Eritarkvara abil edastatakse info KAESER DATA CENTERisse ja analüüsitakse reaalajas.

KAESER DATA CENTERis toimub tööandmete keskne seire ja töötlemine. Vajaduse korral võetakse tarvitusele meetmed ennetavate korrashoiu- ja hooldustööde jaoks. Nii saab hooldustöid teha just siis, kui need tegelikult vajalikud on. See hoiab kokku aega ja kulusid ning tagab suruõhu kindla kättesaadavuse.

Soovite meie muretu kasutamise teenusepaketi KAESER SIGMA SMART AIR kohta rohkem teada? Pöörduge meie ekspertide poole!

Predictive Maintenance ehk ennetav hooldus
Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate sellest brošüürist: